Fotografija predstavitev

Predstavitev

Domačija Žnidaršič se nahaja v občini Loška dolina, natančneje v vasi Podcerkev. Tu je kot sad pridnega dela, vztrajnosti ter dobre volje nastala domačija, ki se je v dobrem stoletju razvila v pravi kulturni center na podeželju.

Tak kulturni center in inkubator razvojnih in tehnoloških idej, ki bodo spremenile življenje prebivalcev na vasi in jim ponudile rešitve, da bodo lahko v tem okolju preživeli. Kultura in kulturna dediščina nam bo sredstvo in polje izražanja ter možnost za uveljavljanja drugačnosti.

Fotografija prostori

Prostori

Obiskovalcem domačije nudimo različne možnosti za druženje in sprostitev. Tako so vam na voljo različni prostori in okolja, kjer boste zagotovo našli nekaj zase. Ustrezne arhitekturne rešitve v kulturnem centru in po sobah, dostopno letno gledališče, terase, knjižnica, dostopni večnamenski prostor, dvorišče, omogočajo gibanje ljudem z oviranostjo po našem posestvu. Pomembno oblikovanje varnih poti, ki omogočajo logičen dostop do naših objektov in prostorov omogoča tudi socialno vključenost invalidov na vsakem koraku. Naš cilj pa ni, da bi se v našem centru počutili dobro le invalidi, ampak vsi obiskovalci.

Več informacij o nastanitvi pri nas lahko najdete na: http://youthostel.znidarsic.net

Fotografija poslanstvo

Poslanstvo

Poslanstvo Zavoda ARS VIVA je poiskati odgovore na vprašanja, povezana z enakimi možnostmi ter neodvisnostjo družbenih skupin, še posebno tistih, ki pri svojem vključevanju potrebujejo pomoč.

Naš cilj je, da z vzgojno- izobraževalnimi, raziskovalnimi in socialnimi dejavnostmi širimo zavest in znanja o človeku in kompleksnosti ter načinih njegovega vključevanja v sodobno raznoliko družbo.

Naše prizadevanje je usmerjeno k izboljšanju poznavanja in razumevanja življenja na podeželju in razumevanje različnih družbenih skupin, da bi tako izničili strah in demistificirali dojemanje le-tega in s tem omogočili vračanje prebivalstva na podeželje. Obenem bomo odpirati in kazati na nove možnosti vključevanja depriviligiranih skupin in posameznikov. Predvsem pa hočemo mladino skozi neformalno izobraževanje seznaniti z mnogimi možnostmi za zaposlitev.

Fotografija zgodovina

Zgodovina

Nekoč je kmetijo sestavljala »bajta« z majhnim delom njive, kasneje pa je prerasla v večje posestvo, ki sedaj zaobjema tri domačije, matično kmetijo »Pri Lužarjevih«, ter dokupljeni kmetiji »Pri Rjavčkovih« in »Pri Blošknih«. Del tega je tudi žaga na izviru Veliki obrh. »Pri Lužarjevih« se je vedno živelo skromno. Lužarjev ata - Janez Žnidaršič- je imel dva sina Ivana in Justina ter hčerko Ano. Nekdanji lastnik Janez je bili obenem tudi znan kontrabantar (tihotapec čez nekdanjo mejo v Italijo), ki je tihotapili konje čez takratno jugoslovansko – italijansko mejo. Zbirališče konj je bilo prav v Lužarjevi štali, kjer se danes nahaja galerija.

Leta 1996 je kmetijo prevzel invalid tetraplegik Benjamin Žnidaršič, ki se je kot pesnik, pisatelj, slikar in dolgoletni kulturni delavec pri Zvezi paraplegikov Slovenije, leta 2009 odločil iz posestva narediti kulturni center.

(Cloverleaf mall Youth hostel Ars Viva Hostel Ars Viva, Priponke, bedži, značke.)
footer background

Zavod za kulturno integracijo
in socializacijo družbenih skupin

Podcerkev 24
1386 Stari trg pri Ložu

TRR 03133-1000202343 SKB
ID za DDV: SI39453600

tel:(386)(0)5 991 50 58
mob:(386)(0)41 741 750


YOUTH HOSTEL ARS VIVA
http://www.youth-hostel-ars-viva.si