DOSTOPNOST KULTURNE DEDIŠČINE

Objavljeno dne

DOSTOPNOST DO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

»Interaktivni turizem za vse« – Za večjo dostopnost do naravne in kulturne dediščine

Na prvi novinarski konferenci projekta »INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE« so predstavniki projektnih partnerjev predstavili cilje in aktivnosti projekta. S projektom  sledijo evropskim smernicam o razvoju dostopnega turizma.

Projekt »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov. Ti bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb, starejšim, gluhim, slepim in slabovidnim osebam… Hkrati pa bodo zaradi uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce. Z rezultati projekta bo:
– povečana dostopnost za osebe s posebnimi potrebami. Z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim. Tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;
– omogočena dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti bo le ta zabeležena ali poustvarjena in omogoča celovitejši ogled te dediščine, po drugi strani pa s tem pristopom ohranjamo dediščino za prihajajoče generacije.

„Nove tehnologije za prikaz virtualne resničnosti omogočajo vsem ljudem, tudi predstavnikom različnih ranljivih skupin, da spoznajo in doživijo naravno in kulturno dediščino. Brez te tehnologije bi jim bila popolnoma nedostopna,« je na današnji predstavitvi izpostavila Urša Telič Miler, direktorica Kulturnega centra Zavoda Ars Viva, pobudnika za pripravo projekta.

Projekt vključuje šest slovenskih LAS – LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage), LAS med Snežnikom in Nanosom  (Občina Pivka), LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (Rokodelski center Ribnica), Partnerstvo LAS Zasavje (Delavski dom Trbovlje), LAS V objemu sonca (Zavod Ažmurk), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno).

Na področju LAS Notranjska bomo z uporabo očal za prikaz virtualne resničnosti in 360° 4k video posnetkov obiskovalcem približali goro Snežnik. Kamniti teren visokega krasa, kjer živijo velike zveri, kot je medved in kjer se nahaja naravni rezervat Ždrocle, z naravnimi znamenitostmi, vpisanimi na seznam Unesca.

Podobni prikazi in posnetki bodo nastali tudi na ostalih sodelujočih LAS območjih. Preko virtualne resničnosti bodo obiskovalci odšli v Veliko jamo v Paradani, na presihajoča Pivška jezera. Pogledali bodo skozi oči beloglavega jastreba na njegovi selitveni poti. Spoznali bodo rokodelske spretnosti in veščine na Ribniškem. V Ljubnem ob Savinji se bodo vkrcali na flos in se prepustili toku reke. V Trbovljah pa bodo pripravili virtualni sprehod po rudniku.

V okviru projekta je načrtovan nakup vse potrebne opreme. Izdelan bo skupni načrt interpretacije naravne in kulturne dediščine. Izvedeno bo izobraževanje za turistične vodnike s poudarkom na interpretaciji. S promocijo novega integriranega turističnega produkta bomo povečali prepoznavnost LAS Notranjske in Primorsko-notranjske regije ter ostalih sodelujočih območij in dosegli večjo diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov.

Vrednost projekta za območje LAS Notranjska je 86.127 EUR in je v deležu 85 odstotkov sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Kot je povedal Bogdan Zevnik, predsednik LAS Notranjska, je bil projekt izbran za sofinanciranje na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3.. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg tega projekta LAS Notranjska izvaja še dva projekta sodelovanja, enega smo že zaključili in rezultate petega prijavljenega še čakamo.

S tem je LAS Notranjska med najbolj uspešnimi LAS-i, kar potrjuje tudi analiza Slovenskega društva za razvoj podeželja, ki je krovno društvo slovenskih LAS. LAS Notranjska je prejela največ sredstev med vsemi LAS (279.361 EUR) in tudi največ iz kmetijskega sklada (249.369 EUR). Skupna vrednost vseh projektov sodelovanja pa znaša 310.170 EUR.

___________________________________________________________________________________________
Za več informacij:
Urša Telič Miler, Zavod Ars Viva, Podcerkev 24, Stari trg, 040 501 116, youthostel.arsviva@gmail.com,
Zdenka Žakelj, RRA Zeleni Kras, d.o.o., vodilni partner LAS Notranjska, Prečna 1, Pivka, 05 721 22 34, info@lasnotranjska.si

test test test test

Deli z ostalimi