Grafična delavnica ob Mednarodnem dnevu invalidov

Objavljeno dne

Program trodnevne grafične delavnice, ki smo jo organizirali v času kulturnega praznika med 2. in 4. decembrom 2022 je bila posvečena Mednarodnemu dnevu invalidov. Mednarodni dan invalidov, 3. december, je bil prvič razglašen leta 1992 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov. Vsakoletno obeleževanje je namenjeno osveščanju o tem, da smo del družbe tudi invalidi, ki ne želimo biti le pasivni prejemniki skupnostne pomoči, ampak vstopamo v aktivno vlogo sooblikovalcev družbeno ekonomskega okolja, v katerem živimo.

Mentor je poleg tehnik tiska predstavil tudi elemente kompozicije. Udeleženci so nato, glede na spoznanja, ki so jih pridobili, načrtovali lastne izdelke. Zadnji dan pa so le te natisnili. Ustvarjali smo na različne teme. Namen organizatorjev delavnic, Zavod Ars Viva pa je bil tudi ohranjati grafično ustvarjalnost živo. Razvijati mišljenje o reprodukciji umetniškega dela, demokratizaciji umetnosti, širjenju originalnega umetniškega dela, eksperimentiranju in doseganju rezultatov.

Takšne bolj individualno usmerjene delavnice predvsem obravnavajo posameznikove želje na področju prostorskih predstav. Udeleženci delavnic spoznajo specifična orodja v grafičnih tehnikah globokega in visokega tiska ter monotipije. Mentor delavnice je bil Jože Potokar.  Delavnice so se poleg mentorja udeležili: Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Jelka Jantol, Milan Predovič, Erik Strle, Ivek Razgoršek, Nina Petrovčič, Tjaša Intihar, Matjaž Tomažič, Lili Lahovec, Dejana Bačko, in drugi.

test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi