IT-tour v Laškem

Objavljeno dne

IT-tour: Na poti k digitalni preobrazbi slovenskega turizma

Navdihujoče digitalne zgodbe slovenskega turizma so bile v središču dogodka IT-tour, ki ga je v sklopu Dnevov slovenskega turizma (DST) v sredo, 16. novembra, izvedla Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju s Strateško inovacijskim partnerstvom za turizem (SRIPT). Dogodek, ki je združil deležnike s področja turizma na poti digitalne preobrazbe, je predstavljal priložnost za pridobitev novih znanj, izmenjavo izkušenj in spoznavanje uspešnih rešitev v slovenskem turizmu. Predstavljenih je bilo 18 primerov dobre prakse s področja digitalizacije, ki so že uresničeni in lahko služijo kot zgled in navdih.

Letošnjo pomlad sta bila v slovenskem turizmu sprejeta dva ključna strateška dokumenta: Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in krovna Strategija slovenskega turizma 2022-2028. Strategijo digitalne preobrazbe je STO pripravila marca 2022, njeni ukrepi pa so bili vključeni v krovno turistično strategijo, katere nosilec je gospodarsko ministrstvo. Strategiji se medsebojno dopolnjujeta in predstavljata ključno podlago za aktivnosti digitalizacije slovenskega turizma, ki je neločljivo povezan z nadaljnjo trajnostno preobrazbo panoge.

Eden od ukrepov digitalne turistične strategije je dogodek IT-tour. Gre za dogodek, ki dviguje zavedanje o pomenu digitalne preobrazbe, krepi navdih ter omogoča pridobitev novih znanj o ključnih dejavnikih uspeha digitalnega prehoda. Dogodek prikazuje uspešne primere digitalne preobrazbe v slovenskem turizmu ter udeležencem omogoča, da se osebno seznanijo z že izvedenimi digitalnimi rešitvami, sklenejo nova poznanstva ter dobijo nove ideje za reševanje izzivov na področju digitalizacije.

Na današnjem prvem IT-touru, ki je potekal v hotelu Thermana Park Laško, so udeležence uvodoma nagovorile ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Dubravka Kalin ter direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak.

Ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh, je spomnila, da tehnologija ni nadomestek za človeka. »Tehnološke rešitve ne smejo nikoli zamenjati storitev, ki jih ponujamo danes, lahko pa jih dobro dopolnjujejo. Na Službi vlade za digitalno preobrazbo si bomo prizadevali za razvoj digitalnih veščin ponudnikov v turistični panogi, da boste tehnologije, kot so na primer internet stvari, blockchain, umetna inteligenca in obdelava podatkov, razumeli. Ozaveščali vas bomo o tem, kako vam te tehnologije lahko pomagajo in kako jih lahko uporabite. Ozaveščali pa bomo tudi turiste, da bodo znali ceniti te dodatne storitve. Z veseljem bomo spoznali primere dobrih praks, ki so predstavljene danes.« 

Digitalizacija je izjemnega pomena na vsakem koraku našega življenja, je dejala v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na MGRT Dubravka Kalin»Turizem je eden prvih gospodarskih sektorjev, ki je digitaliziral poslovne procese na globalni ravni, in postal digitalni pionir s tem, ko je vzpostavil spletne letalske in hotelske rezervacijske sisteme. Tako je zaradi potrebe po konkurenčnosti med prvimi usvajal nove tehnologije in platforme. Danes razumemo, da nove tehnologije omogočajo nove potovalne izkušnje, drugačno doživljanje naravnih vrednot in kulturne dediščine, na ravni managementa pa ključna orodja, ki lahko olajšajo odločanje. “Big data”, internet stvari, umetna inteligenca, virtualna realnost, blockchain tehnologije in še številne druge rešitve nas lahko popeljejo k učinkovitim, vključujočim, trajnostnim in atraktivnim rešitvam in hkrati ponudijo tudi nove poklice. Zato smo v slovenskem turizmu digitalno preobrazbo prepoznali kot celovit in dolgotrajen proces, ki bo omogočil povečevanje dodane vrednosti, izboljšanje uporabniške izkušnje in konkurenčnosti turizma kot gospodarske panoge. Zavedajmo pa se, da nekaterih procesov v turizmu tehnologija še vedno ne more opraviti in digitalizacija ne more nadomestiti naše gostoljubnosti, ker turizem smo ljudje.« 

Direktorica STO, mag. Maja Pak je dejala, da je STO pri pripravi dogodka IT-tour posebno pozornost namenila povezovanju in sodelovanju med turističnimi deležniki iz vse Slovenije: »Tehnologija ustvarja revolucijo, v kateri slovenski turizem ne sme biti v vlogi sledilca, pač pa mora biti v ospredju in soustvarjati trende. A uspešni bomo lahko le skupaj – skupaj kot sodelavci v organizaciji, partnerji v projektih, mentorji pri prenosu znanja, radovedni učenci. Skupaj bomo ustvarjali z digitalnimi tehnologijami prihodnosti in jih uporabljali kot orodje v naših prizadevanjih za dvig dodane vrednosti. En od drugega se lahko veliko naučimo, zato me posebej veseli, da danes spoznavamo 18 uspešnih digitalnih zgodb slovenskega turizma. Te nas lahko navdihujejo na poti digitalizacije.« 

Vodja sektorja za vsebinski digitalni marketing na STO Aleksandra Jerebic Topolovec je predstavila aktivnosti STO za uspešno digitalno preobrazbo turizma v času hitrih sprememb. Poudarila je, da mora turizem »uvajati inovacije in ustvarjati nove poslovne okoliščine, da zagotovi nadaljnjo konkurenčnost, rast in trajnostni razvoj sektorja«. 

V svetu, kjer je vse povezano in pametno, bo sicer izjemno dragoceno tisto, kar ne bo digitalizirano in avtomatizirano. V središču procesa digitalne preobrazbe so ljudje, kar so poudarili tudi osrednji govorci IT-toura.

Ključni nagovor je pripadel soustanovitelju in direktorju podjetja Trizma Neuro Nikolaosu Dimitriadisu, ki je tudi predavatelj Univerze v Sheffieldu, certificirani strokovnjak za nevromarketing ter trener. Izpostavil je pomen empatije v dobi digitalne transformacije ter pozval k razmisleku o tem, kako nam lahko digitalna transformacija pomaga postati bolj človeški.

Antropolog dr. Dan Podjed, raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je spregovoril o trajnostnih rešitvah za uravnoteženje življenja v času digitalne preobrazbe. Pozval je k analogni preobrazbi, pomembnemu paralelnemu trendu, ki digitalni preobrazbi ne nasprotuje. »Ljudje moramo ohraniti možnost biti odklopljeni in fizično drug z drugim,« je dejal in spomnil, da so ljudje danes za odklop pripravljeni tudi plačati.

O sobivanju digitalizacije, trajnosti in človeka so na okrogli mizi razpravljali dr. Dan Podjed, direktor Hotela Cubo Sandi Kovačevič ter predsednica Zelenega omrežja študentov Petrisa Čanji. Poudarili so, da je digitalne rešitve treba ustvarjati ne le z ljudmi v mislih, ampak skupaj z njimi, pri tem pa upoštevati tudi vpliv na planet. Uvajanje digitalnih rešitev bi nam moralo omogočiti, da nam več časa ostane za osebni stik.

Udeleženci so spoznavali tudi uspešne digitalne zgodbe turističnih deležnikov. Svoje rešitve, vključno z izzivi in rešitvami zanje, so predstavili družba Terme Snovik – Kamnik (Terme Snovik– Kamnik), Hotel Cubo (CUBO group GUIDO app), Zavod za turizem in kulturo Kranj (Visit Kranj), Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje), Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Rogaška Slatina), Pokrajinski muzej Maribor (Pokrajinski muzej Maribor in Zavod za turizem Maribor), Turizem Ljubljana (Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine), Turistično informacijski center Ilirska Bistrica (Grajski pobeg grad Prem), družba Tour As (Experience-Slovenia.si), Zavod za turizem Šaleške doline (Visit Šaleška), družba Thermana (Friderik VR; Digitalna zgodba Thermane), Razvojni center Murska Sobota, Regijski promocijski center Expano (Expano), Turistično združenje Izola, g.i.z. (Turistično združenje Izola), LTO Laufar Cerkno (Turizem Cerkno), partnerski konzorcij FromZero (Partnerski konzorcij FromZero), Zavod Znanje Postojna (Visit Postojna) ter Zavod za turizem Idrija (Zavod za turizem Idrija).

Foto: Nino Verdnik

 

 

test test test test test test test test test

Deli z ostalimi