Izobraževanje osebnih asistentov

Objavljeno dne

Izobraževanje osebnih asistentov

V soboto, 29. 6.2019 smo imeli v prostorih Zavod ARS VIVA, Podcerkev 24, 1386 Stari trg pri Ložu, Program usposabljanja osebnih asistentov. (skladno z 18. in 19. členom Zakona o osebni asistenci)

V prvem delu usposabljanja smo poslušali Mašo Poplas, strokovno sodelovko Zavoda Ars Viva, ki je predstavila Zakon o osebni asistenci in pravice in dolžnosti uporabnika osebne asistence ter pravice in dolžnosti asistenta.

V drugem delu sta Natalija Kirbis, dipl.m.s., in Natalija Prašnički, dipl.m.s učiteljici praktičnega pouka in strokovno teoretičnih predmetov na Srednji Zdravstveni in kozmetični šoli Maribor. Govorili sta o Osnovni negi in oskrbi oseb s posebnimi potrebami v domačem okolju. Predlog ureditve dolgotrajne oskrbe, ki uporabnikom omogoča, da na podlagi osebnega načrta sami
izberejo izvajalca dolgotrajne oskrbe, ki deluje v javni mreži, vsekakor predstavlja pozitiven premik v smeri večjega upoštevanja interesov uporabnikov. V povezavi s tem lahko izpostavimo dva načina, s katerima poudarimo vlogo uporabnika pri izbiri izvajalca.

V tretjem delu pa je o Etičnem kodeksu v zdravstveni negi spregovorila Jera Telič, strokovna sodelavka Vzgojno delovnega zavoda Planina.

Zdravstvena nega in oskrba močno vplivata na zdravje in življenje ljudi. S tem izvajalci zdravstvene nege in oskrbe prevzemajo veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi. Pomembna je etična drža prav vsakega posameznika ter kontinuiran razvoj njegovih moralnih vrednot.

Skupaj smo v okviru izobraževanja sodelovali tudi v pogovoru s svojimi izkušnjami in vsak na svoj način prispevali kamenček v mozaiku enkratnega srečanja.

test test test test

Deli z ostalimi