Izobraževanje za uporabnike in asistente

Objavljeno dne

       

V prostorih Žage na izviru Veliki Obrh smo 12. junija 2020 pripravili celodnevno izobraževanje za uporanike osebne asistence in njihove asistente Društva paraplegikov Istre in Krasa.

Izobraževanje je potekalo po pripravljenem programu. Medicinska sestra Olga Braniselj je predstavila osnove prve pomoči še posebej je dala povdarek na sanacijo preležanin in oskrbo bolnika. S praktičnimi primeri smo izvedeli uporabne napotke, s katerimi se pri osebni asistenci dnevno srečujemo. Slobodan Banjac in Robert Žerovnik sta predstavila ortopedske pripomočke, ki jih uporabniki dnevno potrebujejo za svoje življenje. Pomembno pri predstavitvi je, da je prodajalec tudi uporabnik. Invalid seveda lažje invalidu svetuje pri uporabi različnih novosti na trgu. Poleg splošnega inkontinenčnega programa sta predstavila tudi novi priklop za invalidski voziček.

Erika Brajnik je predstavila naturopatijo. Bistvo naturopatije je v tem da temelji na človekovi lastni moči zdravljenja in združuje mnoge discipline. Naturopatija človeka obravnava zelo individualno in celostno, kar pomeni, da se obravnava osebo tako s telesne, kot tudi z umeske, duševne in duhovne plati. Področje naturopatskega svetovanja in naturopatskih obravnav je zelo široko. Erika Brajnik se tako ukvarja s telesnimi, kot tudi s psihičnimi ali značajskimi težavami posameznika, ki ga v življenju ovirajo. Velik pomen se posveča tudi doživljanju in okolju, v katerih oseba živi. To okolje je pri invalidih posebno. Izhaja iz mnogih težav s katerimi se srečujejo in z njimi živijo. Te pa puščajo posledice.

Udeleženci so imeli priložnost spraševati Erika Brajnik pa jim je rada pomagala s svojimi nasveti.

Igor Jenko je predaval o varstvu pri delu. Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim pred začetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Varstvo pri delu in požarno varstvo pridobivata tudi pri nas vedno večjo veljavo pri zagotavljanju kakovosti poslovanja in konkurenčnosti.

test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi