Likovna delavnica Ankaran 2022

Objavljeno dne

V Ankaranu ob župnjišču in cerkvi sv. Nikolaja se je 23. septembra 2022 zbralo 30 slikarjev invalidov in njihovih spremljevalcev. Društvo paraplegikov Istre in Krasa (DPIK) je v sodelovanju z Občino Ankaran, Zvezo paraplegikov Slovenije in Zavodom ARS VIVA organiziralo tradicionalno likovno delavnico – Ankaran 2022. Gostoljubje nam je ponudil gospod župnik Franc Šenk, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Obiskali so nas tudi z Občine Ankaran iz oddelka za družbene dejavnosti Katja Pišot Maljevac in Janja Rižnar.

Pod vodstvom mentorja Rassa Causeviga in tokrat tudi Jožeta Potokarja, so slikarji tudi letos slikali na temo morja. Na delavnico so bili povabljeni invalidni slikarji iz cele Slovenije (iz 8. invalidskih društev) in neinvalidi slikarje iz širše okolice, predvsem pa vsi tisti, ki jih naše ustvarjanje zanima. Poseben poudarek smo dali razvoju domišljije in izmenjavi izkušenj med slikarji. Težili smo k temu, da udeleženci pod mentorskim vodstvom likovne naloge rešijo na čimbolj ustvarjalen, samosvoj način..Tokrat so se nam pridružili novi slikarji, ki jim je posebno pozorenost posvetil Jože Potokar.

Ob tem smo hoteli še prenoviti metode s katerimi se lotevamo reševanja likovnih problemov. Kot pri vseh drugih predmetih je tudi na področju likovnega snovanja prenova prežeta z novim, sodobnejšim pojmovanjem znanja. Znanja, ki jih ponuja sodobna šola, ki naj bodo povezana in sistematična, uporabna in kritična. Sodobna šola ni usmerjena zgolj v vsebinska in faktografska znanja, pač pa spodbuja trajna, povezana znanja, taka znanja, ki jih lahko udeleženec izobraževanja smiselno skonstruira v svojem miselnem sistemu.
Na delavnici so sodelovali slikarji, ki sikajo z usti in so člani VDMFK: Željko Vertelj, Dragica Sušanj, Benjamin Žnidaršič, ter drugi slikarji Rasso Causevig, Jože Potokar,  Klavdij Leban, Zakotnik Metod, Majda Prebil, Anka Vesel, Turk Ljudmila, Turk Igor, Nina Petrovčič, Silvana Gombač, Luka Plavčak, Aljoša Habjan, in drugi…

test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi