MOS – AKTIVNI TURIZEM ZA GIBALNO OVIRANE

Objavljeno dne

Celje je 12. septembra 2017 z odprtjem jubilejnega 50. sejma MOS, za šest dni postalo poslovno stičišče slovenskih in tujih podjetnikov, obrtnikov skup 2mpa tudi politikov. Na sejmu se letos predstavlja 1.478 razstavljavcev, odprl pa ga je premier dr. Miro Cerar. V okviru sejemskih aktivnosti se je preko Slovenske turistične organizacije predstavil Zavod Ars Viva, finalist Snovalec 2017 in Sejalec 2017 z novim turističnim produktom – Aktivnim turizmom za gibalno ovirane osebe.
Na predstavitvi so poudarili, da ne obstajajo enotni mednarodni standardi za kriterij dostopnosti. Prvi zametki dostopnega turizma so povezani z zdravilišči in predvsem rehabilitacijo invalidnih oseb, ne pa toliko s turistično ponudbo za invalide. Glavne skupine kriterijev so fizična dostopnost in dostopnost do informacij. Slovenija je po svoji dostopnosti prijazna za invalide in v zadnjih letih so bile vse nove javne zgradbe in drugi večji poslovni in turistični objekti zgrajeni s posluhom za ljudi z gibalnimi težavami. Vendar smo prepričani, da je potrebno narediti še več.
skup 1mDostopni turizem zajema gibalno in senzorno ovirane, osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, tiste, ki potujete z otroki v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem iz drugih zdravstvenih razlogov težje dostopen (diabetes, alergije, itd.).
Posebej smo se dotaknili kolesarjenja za invalide. V ležečem svetu obstaja veliko možnosti za vse, ki bi želeli kolesariti, pa jim zdravstvene razmere otežujejo ali onemogočajo uporabo klasičnih koles. Predvsem v svetu triciklov obstajajo številne rešitve tako za tiste, ki imajo zgolj težave z ravnotežjem kot za vse z različnimi stopnjami invalidnosti. Kolesarijo lahko tudi tetraplegiki. Izpostavili pa so, da je varnost v cestnem prometu na tem področju še precej nedorečena.
Na predstavitvi so sodelovali: Urša Telič Miler (direktorica Zavoda Ars Viva), Anka Vesel (Zveza paraplegikov Slovenije), Benjamin Žnidaršič (ustanovitelj Zavoda Ars Viva) in Peter Osterveršnik (direktor podjetja TOBI d.o.o.). Pridružila sta se nam tudi župan Občine Loška dolina Janez Komidar in direktor Regionalne razvojne agencije Zeleni Kras.


image002

Deli z ostalimi