SREČANJE TUJCEV

Objavljeno dne

Neformalno srečanje vseh tujcev živečih na območju Notranjske

V “Lužarjevem skednju” v Podcerkvi, je bilo v soboto, 8. decembra 2018, neformalno srečanje vseh tujcev živečih na območju Notranjske in okolice, ki tu živijo, ustvarjajo in so aktivno vključeni v družbeno življenje.
Medsebojno druženje je popestril bogat kulturni program, dopolnjen s slikarsko razstavo. Osebne zgodbe priseljencev v Slovenijo so si skoraj vse zelo podobne, vendar je vsaka izmed njih nekaj posebnega in neponovljivega. Kako je, ko si ustvarjaš nov dom daleč stran od znanega domačega okolja, in ko zaradi različnih razlogov zapustiš svojo domovino in prideš živeti v Slovenijo.

Poznati Drugega pomeni vedeti o Drugem. Živimo skupaj z drugimi, jih spoznavamo ter si na podlagi različnih srečanj, izkušenj, pomnjenja, komunikacije o drugem ustvarjamo določeno podobo. Temeljno vedenje o drugem je nekaj tako globokega in hkrati tako preprostega, da ga težko spravimo v besede oziroma eksplicitno izrazimo. Zavest, da drugi, tako kot jaz, eksistirajo in da je njihova eksistenca ena temeljnih drž, ki jo Alfred Schutz sledeč Maxu Schelerju imenuje naravna. Pomeni, da takšno vedenje bolj kot iz zavesti izhaja iz osebne izkušnje. Temeljno vedenje, ki v človeku obstaja že po naravi, je prav vedenje o tem, da je človek bitje, katerega osnovna drža je »biti z« drugimi človeškimi bitji. Ta naravna drža vključuje tako imenovano recipročnost perspektive. Tisto, kar jaz vidim, vidiš tudi ti, predmet, ki ga gledam, je za vse isti. V takšnem svetu gre za razumevanje drug drugega. To razumevanje je nekaj običajnega in naravnega, nerazumevanje pa je nenaravno in neobičajno.

Youth hostel Ars Viva – To je bilo vodilo srečanja, ki je vse obogatil z novimi izkušnjami, srečanji in prijateljstvi.

foto: Mario Žnidaršič

test test test test test test test

Deli z ostalimi