Pokrivala na Notranjskem

Objavljeno dne

Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala iz naravnih materialov, ki so jih pridobili iz lokalnega okolja. Imela so funkcijo zaščite glave pred vremenom, umazanijo ter ščitila pred poškodbami. Uporabljali so strojene kože polhov za izdelavo polhovih kap, iz slame so izdelovali slamnike, iz različnih živalskih dlak pa so izdelovali klobuke.

Poglaviten material za izdelavo kap na Notranjskem so bile kože polhov, zato je bil tudi lov na polhe tradicionalno zelo dobro razvit. V Sloveniji prvo pričevanje o polšjem lovu in uživanju polhov sega v leto 1240,  takrat je bil lov na polhe tudi obdavčen. O tem sta pisala Valvasor in Steinberg.  Polhi so bili sicer pomemben vir beljakovin, maščob in postranskega zaslužka (prodaja kožic). Najbolje opisuje življenjski prostor polhov, njihove načine lova, uporabe ter običaje povezane z njimi Janez Vajkard Valvasor v svojem delu Slava vojvodine Kranjske. Določena dejstva ter tudi običaji in znanja iz tistega časa so se ohranili do danes. Z namenom podrobnega seznanjanja z zapisi Valvasorja in ugotovitve stanja ohranjenosti dediščine na tem področju, smo v okviru projekta Pokrivala na Notranjskem pridobili Meščanski izvod Slave vojvodine Kranjske.

Valvasorjevo največje in najpomembnejše delo – Slava vojvodine Kranjske, je bilo napisano v nemščini in natisnjeno v Nürnbergu leta 1689. Obsežno polihistorsko delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 zvezke, ki skupaj obsegajo 3.532 strani, 24 prilog in 528 bakrorezov med besedilom. Še danes to delo uvrščamo med najpomembnejša znanstvena dela o Kranjski. Kranjska je vključevala tudi današnjo Notranjsko in sicer občine Cerknica, Loška dolina in Bloke, katere je Valvasor navajal kot središče Kranjske dežele.

Projekt Pokrivala na Notranjskem je partnerski projekt, ki ga vodi Društvo dolomitne lutke, sodelujoči partnerji pa so Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Kmetija TDolenj ter TGC Jezerski hram. Projekt poteka v okviru lokalne akcijske skupine (Las) Notranjska ob podpori Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Tekom izvajanja bomo organizirali različne delavnice, interpretativne sprehode, festival dediščine ter izvedli tudi prenos tradicionalnega znanja o izdelavi pokrival iz starejše na mlajšo generacijo.

Vabimo vas k spremljanju naših aktivnosti preko spletnih strani: www.jezerski-hram.si; www.raziskovalni-turizem.si in seveda udeležbi na dogodkih, ki se bodo odvijali v drugi polovici leta 2021.

 

Kristina Kebe, mag.

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram

Dolenje Jezero 1e

1380 Cerknica

test

Deli z ostalimi