RAZSTAVA TABOR ZLDS 2017

Objavljeno dne

FOTOGRAFIJE

Razstava Tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije je bila 22.09. 2017 v Galeriji »Štala«. To je projekt Zveze likovnih društev Slovenije in je v osnovi namenjen vsem ljubiteljem slikanja in fotografiranja. S tem projektom želi ZLDS vključiti tudi tisti del umetnikov, ki se zaradi 20170922 190341najrazličnejših razlogov ne morejo, ali ne želijo, vključiti v likovna društva ali sekcije (neprimerna lokacija, različna starostna populacija, različen nivo likovnega in fotografskega v znanja ipd.).

Letošnji, že sedmi zapovrstjo, je potekal pod okriljem Zavoda ARS VlVA. Youth hostel Ars viva se nahaja v Starem trgu pri Ložu, obkrožen s planinskimi vrhovi z dih jemajočimi razgledi, pisanimi travniki, presihajočim Cerkniškim 20170922 183415jezerom, mističnim podzemnim svetom in čarobnimi gozdovi. Pokrajina že od nekdaj navdihuje in ponuja številne možnosti za ustvarjanje. Vsako leto se tabora udeleži 40-50 slikarjev in fotografov. Tabor pridobiva na pomenu in utrjuje svoje mesto v koledarju likovnih prireditev v Sloveniji – to potrjuje tudi dejstvo, da ga je v program sofinanciranja vključil tudi JSKD.

Tabora so se udeležili: Acman Erna, Poje Dražen, Benčič Dragica, Pospihalj Boris, Bertoncelj Marina, Potokar Jože, Bogataj Vinko, Rakun Anka, Božič Blanka, Remic Irena, Causevig Rasso, Smole Bordevič Maja, Drnovšek Majda, Soklič Vida, Dordevič Alina Helena, Strušnik Jana, Godec Zvezdana, Šajn Frane, Goropevšek Leonida, Škobene Martin, Juhart Julijana, Špec Marjeta, Kelemen Mira, Šraj Ludvik, Kralj Darinka, Vačun Cvetka, Kraševec Borut, Vertelj Željko, Kreča Desanka, Vesel Anka, Lahovec Lili, Vipavc Vincenc, Lazar Kelly, Wertl Urška, Lomšek Binca, Železnik Branko, Lozar Branko, Železnik Kaja, Macura Sergej, Železnik Marjeta, Marolt Darinka, Žibert Ivan, Ovsec Janez in Žnidaršič Benjamin.


 

E VABILO 2017

Deli z ostalimi