RAZSTAVA TABOR ZLDS 2020

Objavljeno dne

Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije je projekt Zveze likovnih društev Slovenije namenjen srečanju likovnih ustvarjalcev, umetnikov, fotografov, kiparjev.  Osnovni cilj in prizadevanje pri izvedbi tabora je spodbujanje k sodelovanju in druženju vseh ljubiteljev vizualne likovne umetnosti. Ne glede na stopnjo znanja in poznavanje likovnih prvin, ne glede na starost, ne glede na vpetost posameznika in njegovo aktivnost v raznih likovnih društvih ali sekcijah. Tabor ponuja druženje, izmenjavo mnenj, sklepanje znanstev,

posredovanje lastnih izkušenj in likovnih rešitev. Ponuja utrjevanje znanja na prijazen in sproščen način, ki omogoča lažjo likovno komunikacijo. Središče dogajanja letošnjega jubilejnega 10. Tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije je potekalo na Gradu Negova ali Negovskem Gradu 4.9.2020, ki stoji v istoimenskem naselju Negova v Slovenskih goricah. V sklopu grajskega kompleksa je urejen park ponujal dovolj sence pred vročim junijskim soncem. Okolica gradu in sam grad pa dovolj motivov in ustvarjalnega navdiha.

Mnogoštevilna udeležba in vzdušje sta pokazatelja, da je dovolj zanimanja za tovrsten projekt. Ustvarjeni likovni zapisi v umetniških delih pa so bolj ali manj zaznamovani s krajem in okoljem v katerem so umetniki ustvarjali. Hvala vsem udeležencem, ki ste soustvarjali zgodbo tokratnega tabora. Hvala LD Gornja Radgona, Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, direktorici ga. Tatjani Kotnik Karba, osebju Gradu Negova za sprejem in gostoljubje. Radenski d.o.o., Jskd in podjetju Gaok za podporo projektui. Naj misli zaključim s preprostim Hvala vsem in s povabilom na naslednji 11. Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije.

Predsednica Zlds Blanka Božič

Katalog Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov

Grad Negova, 4. september 2020

RAZSTAVLJAJO

Jožef BENKO, Jožefa BENKO, Blanka BOŽIČ, Alenka DRAGAN, Janez DRAGOLIČ, Leonida GOROPEVŠEK, Fanika GREŠAK, Zofi HRAŠARK, Jelka JANTOL, Danica JANŽOVNIK, Sonja JEZERNIK, Julijan JUHART, Mira KELEMEN, Marjana KMET, Kristina KOČEVAR, Stanka KOPUŠAR, Mojca KOROŠEC, Renata KOSI, Roman KOVAČIČ, Danila KRPIČ, Branko LAUTAR, Silvana LAUTAR, Irena LORGET LIPOVEC, Marja MAJER CUK, Ivanka MARKO, Suzana MAROVT, Irena REMIC, Manja STUDNIČKA, Božidar ŠČUREK, Bine ŠMON, Tamara ŠPITALER ŠKORIČ, Marjeta ŠPEC, Franica ŠPORN, Danica ŠTRUCELJ, Irena ŠVEGL, Cvetka VAČUN, Željko VERTELJ, Štefi VIDEČNIK, Edita VODAN ŠOŠTARIČ, Terezija ZADRAVEC, Ludvig ŽIŽEK, Benjamin ŽNIDARŠIČ in Majeta WOLF.

Deli z ostalimi