Razstava “Trialog”

Objavljeno dne

V petek, 8. oktobra 2021 smo v prostorih galerije Štala odprli razstavo treh različnih umetnikov, ki vsak na svoj način zaznamujejo slovenski likovni prostor z študijskim pristopom do tem, ki jih obravnavajo.

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani DARKO SLAVEC, mag. slikarstva in mag. grafike, je bil dolgoletni profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, kjer je predaval številne predmete s področja risanja, slikanja, fotografije in oblikovanja. Njegovo slikarstvo vsebuje realistično upodabljanje, povezano s kozmološko tematiko, v katero so vpeti različni cikli, kot npr: Kruh, svet in kozmos, Sanje velike kopalke, Človek in vesolje, Civilizacija, Praznina ter fotografski cikli, kot npr. Lepa Vida, Predori in Asimetrična simetrija Bohinjskega jezera. Njegovi značilni razpoznavni objekti so kruh, mizna plošča in prt, ki se nahajajo v virtualnem kozmičnem prostoru, kjer definirajo praznino, globino, tišino, osamljenost in imaginacijo, ki je drugačna od našega vsakdanjega življenja. Tematika v tovrstnih slikah predstavlja svojevrstno potovanje stran od tega sveta v vseobsegajoči in neskončni Univerzum.

Prof. dr. DEJA MUCK je zaposlena na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Že od najstniških let jo zanima znanost, umetnost in duhovnost. Svoj zavidljivi likovni talent je že zgodaj dokazovala z risanjem realističnih portretov znanih in manj znanih osebnosti. V zadnjem času se ukvarja z raziskovanjem vpliva risanja po metodi fraktalne risbe na spremembo energijskega polja človeka, ustanovila pa je tudi svojo šolo fraktalne risbe, ki uspešno deluje že drugo leto. Je predstavnica Slovenije v mednarodnem združenju za razvoj in diseminacijo fraktalne metode projekcija. To metodo nadgrajuje in razvija tudi sama na področju izdelave energijskih fraktalnih portretov. O tej metodi je izdala tudi svojo knjigo. Njeni fraktalni portreti so svojevrstna inovacija v slovenskem prostoru in predstavljajo pomemben doprinos k slovenski likovni umetnosti, likovnemu izobraževanju in kulturi nasploh.

Doc. dr. JURE AHTIK je zaposlen na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, kjer predava različne predmete, povezane s fotografijo in vizualnimi komunikacijami. Je izjemen fotograf, ki s svojimi fotografskimi deli navdušuje številne ljubitelje fotografije doma in v tujini. V svojih fotografi-jah raziskuje naravne vzorce, strukture in teksture, povezane z likovno teoretsko problematiko. Dr. Ahtik išče v naravi navdih in izziv, njegove fotografije so globoko premišljene v interpretaciji sveta, ki nas obdaja, zato se v njih zrcali svojevrstni svetovni nazor avtorja. Prav tako pa lahko pri njem opazimo poseben eksperimentalni pristop, poskuse gledati svet z drugačnega stališča, v katerem se skriva njegov osebni, intimni in filozofski vidik. Doc. dr. Jure Ahtik je v slovenskem prostoru kljub svoji mladosti že dosegel veliko razpoznavnost kot fotograf, pedagog in raziskovalec.

Razstava je na ogled v delovnem času zavoda do 15. novembra 2021.

test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi