Razstava ZP 2021 Fotografija in kiparstvo

Objavljeno dne

V izboru Zveze likovnih društev in fotografov Slovenije za fotografijo in kiparstvo za leto 2021 je bilo izbranih kar 13 fotografij in 4 kipi avtorjev Zavoda Ars Viva. Izbrana dela bodo na ogled na razstavi v galeriji KDLU GAL in prostorih Medgen hiše v Rečici ob Savinji. Otvoritev razstave bo v petek, 18.6.2021 ob 18. uri.

FOTOGRAFIJA
Umetniška fotografija je v današnji poplavi neskončnih možnosti zajemanja slike v resnici še zadnja vez z žlahtnostjo in prvinskostjo fotografije kot take od njenega izuma do danes. Fotografija s svojo kompozicijo, likovno teoretičnimi izhodišči in predvsem vsebino lahko sodobnemu gledalcu predstavi notranje svetove. Postavlja temeljna eksistenčna vprašanja, ter včasih celo ponuja odgovore nanje. Samo razumevanje umetniške fotografije je v likovni ljubiteljski sceni pri nas v zadnjih letih doseglo zavidljivo raven. Fotografije na tej razstavi zelo dobro spregovorijo gledalcu o znanju, razmisleku in končno tudi o želji. In ravno želja je pra načelo kreativnosti in je vodilo do uspešne umetniške fotografije. Strokovno komisijo nadvse radosti veliko število zelo kvalitetnih poslanih del, nabor že formiranih avtoric in avtorjev, ki ne samo tehnološko, ampak predvsem vsebinsko spadajo v sam vrh slovenske umetniške fotografije. Nekateri izmed njih so tu pred vami.
KIPARSTVO
Mala plastika, včasih zelo spoštovana in čaščena kiparska disciplina v sodobnosti predstavlja nekakšen zadnji branik pred virtuafizacijo in digitalizacijo celotnega likovnega polja. Novi materiali, nove možnosti 3D upodabljanja sveta, zunanjega in notranjega, postavlja pred kiparje nove izzive. Oblika, osnovna prvina vsakršnega kiparstva združena s formalno podobo, ne samo osmišlja ampak tudi obvladuje prostor, in ta obvladovani prostor je v resnici celotno likovno polje. V večini, vsa prispela, razstavljena in nagrajena dela govorijo o stalni potrebi po posebnem izrazu in, v povezavi s tem, permanentnim izobraževanjem. In naše avtorice in avtorji v tem naboru, vsaj nekateri dosegajo zavidljivo raven razumevanja kiparske problematike. Odlično!
Predsednik strokovne komisije akd. kip. Zoran Poznič, mag. videa in N.m.

Razstava bo no ogled vsak torek med 16. in 18. uro in vsak delovnik, med 9. in 13. uro, v času uradrih ur Medgen hiše ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

Katalog – Fotografija ZP 2021

Katalog – Kiparstvo ZP 2021

 

test test test test test test test test test

Deli z ostalimi