Seminar iz higiene živil v Podcerkvi

Objavljeno dne

Seminar smo v prostorih Zavoda Ars Viva 1. junija 2022 izvedli z namenom, da ustanviteljem podjetij, ki bodo ali delajo z živili dobili informacijo za pripravo varne in zdrave hrane. To so: gostilne, kmečki turizmi, sobodajalci, turistični ponudniki, bari, catering, obrati s hitro hrano, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, itd… Da ne bi imeli težave z vzpostavitvijo HACCP sistema in da bi se zaposleni v teh podjetjih izobrazili in se zavedali svoje odgovornosti. Seminar je izvedla strokovnjakinja Petra Privšek Konjačič. 

Vsem, ki se zavedajo zahtev zakonodaje pri ravnanju z živili Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 zahteva v svojem 17. členu, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Uredba 852/2004 o higieni živil med drugim zahteva letni plan izobraževanj.

Na seminarju smo izvedeli, zakaj je pomembno, da se zaposleni zavedajo, kakšno škodo lahko povzročijo, če niso poučeni o higieni živil, o svojem zdravstvenem stanju in, če ne prepoznajo dejavnikov tveganja. Živila so lahko prenašalci različnih bolezni, saj se lahko kvarijo že od samega začetka proizvodnje, pa tudi pri nadaljnji predelavi, skladiščenju, prevozu in uporabi. Vse bolj globaliziran svet omogoča, da so proizvajalec, predelovalec, skladiščnik in končni uporabnik iz različnih držav. Škoda je lahko zelo dolgotrajna: izbruhi nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano, zastrupitve s hrano, izguba strank, finančne kazni zaradi neupoštevanja zakonodaje, …

Zato je potreben mednarodni sistem, ki stremi k enotnim standardom in HACCP je del tega sistema. V Sloveniji področje varnih živil ureja Zakon RS o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Seminarja se je udeležilo 23 uporabnikov.

Udeležba na seminarju je prinesla naslednje koristi:

  • Informacije o izdelavi programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki je zakonska obveza!
  • potrdilo o usposabljanju, ki ga potrebujete kot dokazilo, da se izobražujete ter ste usposobljeni za delo z živili.
test test test

Deli z ostalimi