Skupinska razstava “Umetnost je komunikacija s svetom”

Objavljeno dne

V začetku oktobra smo v Žagi na izviru Veliki Obrh odprli razstavo podarjenih slik Zavoda Ars Viva z naslovom “Umetnost je komunikacija s svetom”.

Slikarska dejavnost slikarjem prinaša kar nekaj pozitivnih učinkov, med drugim prinaša tudi življenjsko moč. Življenjsko moč pa je treba deliti in jo množiti, tako, da jo je vsak deležen vsaj delček. To v naše odnose prinaša nekaj novega, svobodnega, drugačnega in enkratnega. Umetnostno izrazno sredstvo tako postane primeren medij za vspostavljanje in ohranjanje komunikacije v socialnem pogledu. Umetnost izraznih sredstev pomeni komunikacijo z barvo, črto ali ploskvijo, ki simbolno pomeni neverbalno komunikacijo. Pomeni posameznikovo komunikacijo, samoizražanje čustev, samospoznavanje svojih sposobnosti, socializacijo z okoljem, koncentracijo na problem.

Umetnost je lahko pot izgubljenih, pozabljenih, potlačenih ali pa na novo odkritih delčkov duše, občutkov, misli ali spominov. Zavedati se moramo, da je umetnost ogledalo družbe, ki ji daje svetlobo za izboljšanje življenja posameznika in družbenih skupin ter daje tudi vrednost in pomen našemu življenju. S tem lahko uravnotežimo pomembne korake, načrte in cilje v življenju posameznika. Zavedati se moramo, da vsak v sebi nosi svojo izpovedno moč, spekter možnosti izražanja, ki omogočajo drugačno ponovno doživljanje izkušnje ali popolnoma novo izkušnjo.

Pričujoča razstava je bila postavljena z namenom, da opozorimo na to, kako lahko ustvarjalnost lahko obogati prostor, povzroča spremembo zaznavanja sveta, spreminja človekovo vedenje, dviga človekov estetski osebnostni razvoj.

Rastavljajo: Maša Poplas, Renata Kovacs, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Damjan Rogelj, Emil Škerbec, Vinko Bogataj, Rasso Causevig, Drušan Strle, Dušan Štrajhar, Boštjan Močnik, Boris Šter, Ana Šter, Leonida Goropevšek, Miloš Dekič, Brane Kumer – posthumno.

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi