Slikanje kot eksperiment

Objavljeno dne

V sredo, 17.3.2021 smo po grafični delavnici izvedli tudi likovno delavnico na temo  »Z Valvasorjem po Notranjski«, ki  je vključevala  prosto slikarsko izražanje. Glede na razmere, ki so dovoljevale zbiranje do deset oseb. Držali smo se teh okvirjev in prilagodili prostor tako, da smo bili drug od drugega primerno oddaljeni. Na slikarski delavnici so bili udeleženi salikarji in slikarke Zavoda Ars Viva in Likovne sekcije Zveze pareaplegikov Sloivenije. Slikali smo pod mentorstvom Rassa Causeviga. Navdih nam je bil večplasten. Kulturna dediščina, trenutek, dvojina in zaporedje so bile teme, ki so zanimale slikarje.

Če je težko ločiti Valvasorjevo življenje od življenja, obstoja Kranjske, velja isto tudi za misel o prihodnosti ljubljene rodne dežele. Njegovo življenje je namreč kar prepredeno z načrti v korist te dežele, torej z mislijo na njeno prihodnost: prav zaradi dveh takih med seboj povezanih dolgoročnih načrtov je Valvasor tudi zaslovel. Čeprav je za oba žrtvoval velik del svojega premoženja in si najbrž tudi uničil zdravje. Ustanavljanje grafične delavnice na Bogenšperku in seveda pisanje Slave vojvodine Kranjske.  S svojimi uresničenimi ali šele načrtovanimi projekti, ki takorekoč že sami govorijo o prihodnosti nas vedno znova nagovarja. Slava vojvodine Kranjske je še vedno glavni medij, preko katerega lahko njen avtor vodi dialog z nami danes in ga bo vodil še jutri. Zato se ga hočemo spominjati in mu dati prostor tudi v sedanjosti, ker je prihodnost znanosti v dokazovanju na podlagi eksperimentiranja.

test test test test test test test

Deli z ostalimi