Sodelovanje in mobilnost

Objavljeno dne

V okviru projekta LAS Notranjska (projekti 2020 ESRR) Sodelovanje in mobilnost smo 3.junija 2022 pripravili skupno promocijsko aktivnost kolesarjenje za osnovnošolce. Pri aktivnosti so sodelovali: Zavod Oron, Smučarski klub Loška dolina, OŠP Stari trg in Zavod Ars Viva.

Dogodek je bil organiziran na svetovni dan kolesarjenja (World Bicycle Day), ki so ga Združeni narodi razglasili 12. aprila 2018, z namenom spodbujanja trajnostne oblike prevoza in spodbujanja držav ter lokalnih skupnosti, naj kolesarjenje upoštevajo v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture.

Operacija na območje LAS prinaša več pomembnih novosti, in sicer: novo storitev – brezplačni prevozi ranljivih skupin s kombijem, nove aktivnosti (redna športna vadba, počitniški program, ustvarjalne delavnice, medgeneracijski dogodki) in nove pristope (produkcija tv oddaj, ki bo prispevala k večji socialni vključenosti ranljivih skupin). S skupnimi prevozi pa bomo vplivali tudi na zmanjševanje izpustov in posledično na blaženje podnebnih sprememb.

 

REZULTATI

 • Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
 • Povečala se bo socialna vključenost
 • Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju
 • Nadgradnja opreme za razvoj novih storitev
 • Ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine
 • Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z ranljivimi skupinami

 

PARTNERSTVO

 • VP – ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje
 • P1 – Smučarski klub Loška dolina
 • P2 – Športna zveza Loška dolina
 • P3 – ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin
 • P4 – Vseživljenjsko središče VOLONTER – zavod za kakovost življenja
test test test test test test test

Deli z ostalimi