“Turizem za vse” – Fakulteta za turizem Brežice

Objavljeno dne

Slovenija bo leta 2020 prepoznavna kot destinacija kulturnega turizma za goste, ki prihajajo s primarnim in sekundarnim motivom kulture. Želimo, da Slovenijo obišče več kulturnih turistov, zato jih hočemo nagovoriti z novimi tehnologijami in novimi promocijskimi prijemi. Projekt “Turizem za vse” vključuje v turizem tudi ranljive skupine. Tudi turiste invalide želimo navdihniti, da odkrivajo kulturno bogastvo slovenske dediščine, umetnosti, festivalov ter prireditev, kulinarike in življenjskega sloga prebivalcev.

Fakulteta za turizem BrežiceFakulteta za turizem iz Brežic je pod mentorskim vodstvom profesorice Tanje Lešnik Štuhec in s pomočjo Zavoda Ars Viva pripravila dvodnevno študijsko druženje na temo Strategije razvoja slovenskega turizma. Pripravili so trženje sedem krovnih produktov: Zdravje in dobro počutje, Aktivne počitnice, Doživetja v naravi, Poslovni turizem, Gastronomija, Mesta in kultura ter Nišni produkti.
Študentje Fakultete za turizem iz Brežic so se vsak s svojo nalogo lotili strateškega cilja Kulturnega turizma v Hostlu Ars Viva, ki ga podpirajo štirje operativni cilji:
Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot destinacije kulturnega in invalidskega turizma. Dvig števila kulturnih turistov z učinkovitim in inovativnim trženjem ter promocijo Slovenije kot destinacije kulturnega in invalidskega turizma. Dvig privlačnosti obstoječih turističnih produktov in doživetij, ki vključujejo kulturne in invalidske vsebine. Vzpostavitev in nadgradnja partnerskega sodelovanja med turističnim in kulturnim sektorjem z namenom skupnega trženja kulturnega in dostopnega turizma.

V debati s študenti turistike smo prišli do spoznanja, da moramo zgodbe iz življenja ljudi dramaturško nasloniti tudi na največje dosežke na področju novih tehnoloigij v kulturi na območju današnje Slovenije in jo povezati z matriko ključnih sestavin produktov kulturnega turizma v mestih in na podeželju. Aktivni sedanjik med pripovedjo slovenske kulturne zgodovine (v pretekliku) uporabimo namenoma v povezavi z novimi tehnologijami in jih uporabimo kot nov turistični produkt. Kompleksnost zgodovinskih dogodkov za namene promocije in marketinga poenostavimo in povežemo. Študentje so vsa svoja razmišljanja in predloge predstavili v seminarskih nalogah. Seminarske naloge so predstavili na Fakulteti v Brežicah.

Youth hostel Ars Viva

test test test

Deli z ostalimi