USTVARJALNI DNEVI VELIKI OBRH 2021

Objavljeno dne

Ustvarjalno druženje smo izvedli med 16. In 18. julijem 2021. Projekt je nadgradnja prejšnjih likovnih in literarnih manifestacij. Že osmo leto smo se zbrali skupaj slikarji Zavoda Ars Viva, drugi slovenski slikarji. Tokrat se je zbralo 27 slikarjev in slikark iz različnih krajev Slovenije, ki so tudi spali v objektu ali pa v Youth hostlu v Podcerkvi.

Vključili smo tudi delo otrok, z namenom spodbujanja aktivnosti, s katerimi v njihova življenja vnesemo elan in življenjsko energijo. Tudi tokrat, kot običajno so na prireditvi sodelovali tudi invalidni ustvarjalci. Dogode je v življenja ustvarjalcev prinesel občutek koristnosti. Razstavljena dela so bila razstavljena v žagi, na turističnem kraju kot zanimivost za obiskovalce izvira Obrh in pešpoti okoli Loške doline. Po razstavi pa podarjena Rotary klubu Postojna – Cerknica za namen avkcije in podelitev štipendije študentoma glasbe..

V sodelovanju s partnerji na projektu zagotavljamo vrednote, ki jih želimo utrjevati skozi projekt: sodelovanje, odprtost, ustvarjalnost, optimizem, inovativnost, samozavest in čezmejno sodelovanje. Risbe ali slike lahko ustvarjamo v likovnih tehnikah: svinčnik, voščenke, pastel, oglje, flomastri, kemični svinčnik, tempera, akvarel, akril in olju. Projekt spodbuja udeležence pri doživljanja prostora in poglobljenemu doživetju umetnosti v neokrnjeni naravi.

V delavnici je bila prisotna tudi literarna beseda Romana Verasa, ki je tudi likovno podobo navdihovala, da bi poiskali nove načine sobivanja in avtonomnega izražanja. Temeljni cilj delavnice je bil, da sodelujoči z lastnim likovnim izražanjem preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča in vrednote. Izražanje v glini in kiparskem jeziku je povezano s kulturno dediščino in oplemeniteno tudi s čustvenimi in/ali duhovnimi sestavinami. Tako kot se človek brez poznavanja jezika ne more sporazumevati s sočlovekom, tako brez poznavanja likovnega jezika ne more užiti duhovnega sporočila, ki ga vsebuje umetnina. Vse velike dobe likovne umetnosti so znale in zmogle uresničiti skladnost med čustvenimi in razumskimi sestavinami. Če človek ne pozna likovnega jezika, mu je odvzeta možnost prilaščanja in uživanja telesnih in duhovnih vrednosti, ki so izražene v umetnini.

Prireditev je velik organizacijski projekt, ki zahteva veliko energije. Lahko rečemo, da smog a profesionalno in kvalitetno izpeljali. Veliko prizadevanj smo usmerili, da bi mladina spoznala moč sodobne likovne umetnosti. Tokrat je bilo manj mladine kot smo računali. Malo na račun slabega vremena, malo pa na  račun dopustov.

Delavnice so se udeležili: Valerija Gačnik, Silvana Lautar, Damjan Rogelj, Boris Šter, Ana Šter, Boštjan Močnik, Roman Veras, Ludvik Šraj, Renata Kovacs, Edit Kopač, Marta Tekavec, Vinko Bogataj, Martina Starc, Dušan Štrajhar, Dušan Strle, Lojze Kalinšek, Rasso Causevig, Željko Vertelj, Veljko Toman, Miro Švigelj, Iztok Mlakar, Janez Ovsec, Janez Ovsec ml.,  Janez Dragolič, Sonja Strle, Milan Predovič, Benjamin Žnidarič, …

 

Hvala vsem slikarjem za udeležbo in izredno slikarsko izkušnjo!

Foto: Edo Šega

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi