Sodobno slikarstvo – Zlata paleta 2020

Objavljeno dne

Na Izviru Velikega Obrha smo 24.7.2020 na stari žagi izvedli razstavo Zlata paleta 2020 Sodobno slikarstvo. Razstavo je skupaj z Zvezo likovnih društev Slovenije in s podporo Občine Loška dolina izvedel Zavod Ars Viva. V kulturnem programu so nastopili Mateja, Teja in Toni in s svojim repertuarjem in izvedbo navdušili gledalce. Benjamin Žnidaršič je predstavil zavod in galerijo. Župan Občine Loška dolina je odprl razstavo. Paredsednica ZLDS Blanka Božič pa je podelila priznanja in certifikate za tri tematske razstave: Moderno slikarstvo, Klasično slikarstvo in Osnovne grafike in tehnike.

Sodobno slikarstvo, na prvi pogled polje brez pravil, kjer lahko vsak počne kar hoče je seveda tudi določno in vpeto v osnovna likovna pravila in zakonitosti. Tudi pri tem izboru nagrajena in razstavljena dela predstavljajo tisto najboljše, kar lahko slovenska ljubiteljska srenja v tem trenutku časa postavi na ogled. Strokovna komisija ni imela težke naloge, saj je množica prispelih del z obeh področij omogočala analitičen in zelo pregleden izbor tistega najboljšega. Tudi pri nagradah smo bili soglasni, tako da so nagrajena dela nedvomno res, ne samo trenutno najboljša ampak vodilo za naprej. Slovenska likovna ljubiteljska scena je še kako živa in vitalna, ter ob tako kvalitetni produkciji lahko samo napreduje, in to ne samo po številčnosti, temveč predvsem v kvaliteti.

test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi