Volitve za člane upravnega odbora 2023 – 2027- Las Notranjska

Objavljeno dne

 

je bil za LAS Notranjska pomemben dan. Sestali smo se v dvorani muzeja Bloški smučar v Novi vasi (Bloke) z namenom izvolitve novih članov upravnega odbora. Po pregledu dosedanjega dela smo pričeli z glasovanjem. Glasovalo je 36 članov in izvolilo novo sestavo:

Predstavniki javnega sektorja

Matjaž Antončič, Občina Loška dolina

Jože Doles, Občina Bloke

Marko Rupar, Občina Cerknica

Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik

Predstavniki ekonomskega sektorja

Urša Telič Miler, Smart zone d.o.o.

Janez Sterle, Zavod Oron

Benjamin Žnidaršič, Lesista d.o.o.

Janja Urbiha, Turistično vodenje in izobraževanje s.p.

Predstavniki zasebnega sektorja

Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram

Mateja Peček

Matej Pakiž, Turistično društvo Bloke

Matej Kržič, Društvo dolomitne lutke

Besedilo in foto Las Notranjska

Deli z ostalimi