Zlata paleta 2020 – sodobno slikarstvo

Objavljeno dne

Elektronska oddaja del

Zlata paleta je projekt tekmovalnega značaja, na nivoju slovenskih likovnih društev. Društva, ki so vključena v Zvezo likovnih društev Slovenije, lahko med letom sodelujejo na 4 tematskih razstavah predstavljenih v nadaljevanju. Preko društev lahko na posameznih tematskih razstavah sodelujejo posamezniki, ljubitelji likovne umetnosti (tj. ne profesionalni umetniki). Posamezniki del ne oddajajo direktno, temveč so za njih oddana s strani predstavnikov društev v zato predpisanih terminih. Na društvenem nivoju mora predhodno potekati izbor del s strani društvene komisije (1 do 3 člani), ki izberejo primerna dela za nadaljnji zvezni izbor. Člani društvene komisije s svojimi deli ne smejo sodelovati na tematski razstavi za katero so izbirali dela.

Društvo lahko skupno odda neomejeno število del upoštevajoč, da lahko vsak posameznik odda do 3 dela na vsako razpisano temo. Za vsako oddano delo (tudi diskvalificirana dela, ki ne zadoščajo predpisom) se društvu zaračuna kotizacija v višini 5 €.

Vsako oddano delo mora biti poimenovano z unikatnim nazivom (dela ne smejo biti »brez naslova«). Naslov mora odražati naslov teme. Vsa oddana dela so lahko izbrana za razstavo (zanje prejme priznanje). Strokovna žirija pa lahko avtorju, ne glede na oddano število del, podeli le en certifikat na samostojno tematsko razstavo (oz. dva v primeru združenih tematskih razstav: po eno za grafiko in eno za osnovno tehniko oz. eno za fotografijo in eno za kiparstvo). Vsa dela, ki prejmejo certifikat kakovosti so zadržana in ponovno razstavljena na zaključni razstavi ob koncu leta.

RAZPISANE TEME ZA LETO 2020:

  • Senca
  • Jutro
  • Slovenski ornament

IZVEDBA:

  • Zavod ARS VIVA, Stari trg pri Ložu.

  • Elektronska prijava :  30. 5.  2020 do 12. ure

  • Otvoritev razstave:  Naknadno.

  • Otvoritev razstave: Naknadno

TEHNIKE:
Upoštevajo se slikarske tehnike, tudi kolaž in mešane tehnike.

MERE in OPREMA:
Najkrajša stranica od 40 cm, najdaljša do 80 cm (tj. od 40×40 do 80×80 in vse
vmesne mere npr. 45×71 cm).
Odpadejo visoki reliefi (lahko le do 2 cm nad osnovo).
Teža: do 5 kg.
Dela morajo biti ob dostavi opremljena za razstavo in so lahko brez okvirja, če je
slika lepo zaključena (robovi niso nedokončani).

Deli z ostalimi