INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Objavljeno dne

Interaktivni turizem za vse (EKSRP)
Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

– povečanje dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

– dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena ; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

PARTNERJI:

LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage)

LAS med Snežnikom in Nanosom  (Občina Pivka)

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (Rokodelski center Ribnica)

Partnerstvo LAS Zasavje (Delavski dom Trbovlje)

LAS V objemu sonca (Zavod Ažmurk)

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno)

Trajanje operacije: 1.1.2019-31.12.2019

Skupna vrednost operacije za LAS Notranjska: 86.127 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 73.208 EUR

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Deli z ostalimi