Zlata paleta 2020 – grafika

Objavljeno dne

V soboto, 7. marca 2020 je potekal tematski izbor grafike za Zlato paleto v Delavskem domu v Trbovljah. Na ta izbor se je od 12 oddanih del, kar devet del avtorjev iz Zavoda Ars Viva uvrstilo na razstavo. To je seveda velik uspeh naših avtorjev. Vendar razstava 13. marca 2020 zaradi razmer ni bila izpeljana in tudi certifikati niso bili podeljeni. Na razstavo in v ožji izbor so se s svojimi deli uvrstili: Renata Kovacs, Milan Predovič, Boštjan Močnik, Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič.

Likovno polje, ki ga še vedno zasedajo klasične osnovne tehnike, se sevedo v začetki 21. stoletja spreminjajo, in to ne samo formalno, temveč predvsem formalistično, kar z drugimi besedami pomeni, da če v obzir vzamemo dialektiko razvoja sodobne informacijske družbe, temu nujno sledi tudi ves umetniški izraz na vseh področjih, ker je takšen izraz možen, nujen in mogoč.

Klasične temejne vizualne tehnike, kot so perorisba, grafika, risba s svinčniki, pasteli in tudi akvareli, postavjajo pred producente, v resnici izedno težke zahteve, ki niso vezane samo na samo tehnologijo podajanja motivike, temveč predvsem vsebine. Vse 3 zadane teme letošnjega procesa nudijo neizmerne možnosti in variacije na temo. Kvalitetno, torej v svojih vrhovih formalno in formalistično avtorice in avtorji napredujejo. Iščejo nove poti, včasih celo eksperimentirajo in skušajo slediti tokovom sodobnosti tudi na tem področju. Seveda pa velik del pispelh del govori o nekakšni vpetosti v tradcionalistične okvirje. V podajanje na prvi pogled realističnih podob skozi osnovne likovno teoretične principe, kot so odnos črno-belo, toplo-hladno, mehko-trdo… S tem seveda  ni nič narobe, pa vendar lahko tudi v ta, na prvi pogled konservativna izhodišča vnašamo nove vsebine in ščemo nove poti.

Avtorice in avtorji naj bodo predvsem pozorni na vsebinski del svojih likovnih poizkusov, del, ki je izredno pomemben. Princip mimetičnosti, preslikave in včasih zgolj in samo prerisovanja, seveda lahko pripelje do trenutne satisfakcije in potešitve vizualnega delo našega likovnega procesa, vendar se zelo hitro pokaže kot nezodosten in včasih tudi neprimeren. Vse vsebine so skrite v nas samih. Na vseh vas je samo, da jh na svoji psihični opni najdete, jih osmislite in včasih iznajdete način, kako le te prezentirate.

mag. Zoran Poznič

test test

Deli z ostalimi