Aktivacija ustvarjalne družbe -Zavod Oron, vodilni partner

Objavljeno dne

    

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Večina otrok se v prostem času vedno manj giba in ustvarjalno igra. Še posebej to velja za čas šolskih počitnic. Z operacijo bomo organizirali razgiban, vsebinsko bogat počitniški program s športnimi dejavnostmi in ustvarjalnimi delavnicami za otroke.

Aktivnosti:

  • oblikovanje in izvedba počitniškega  programa za otroke, ki bo vključeval športne aktivnosti (nogomet, košarka, odbojka, atletika, lokostrelstvo, namizni tenis) z vadbo za najmlajše (osvajanje osnovnih motoričnih spretnosti, vaj na poligonih) ter ustvarjalne delavnice z medgeneracijskim sodelovanjem otrok in starejših (oblikovanje glinenih izdelkov, razvoj kreativnosti na področju slikarskih in tiskarskih tehnik, izdelovanje oblačil in modnih dodatkov,…). Aktivnosti bodo izvajane v času šolskih počitnic med šolskim letom in poleti.

  • Produkcija 16 TV oddaj v dolžini po 40 minut na temo prostovoljstva na različnih področjih (preprečevanje odvisnosti, ranljive skupine, preprečevanja nasilja, vseživljenjskega učenja,…). Predstavljene bodo aktivnosti organizacij na območju LAS, hkrati pa bodo informirale in ozaveščale o raznolikosti družbenih skupin, razreševanju njihovih problemov in možnostih skupnega delovanja.

Partnerji operacije:

  • Zavod Oron

  • Javni zavod Snežnik

  • Športna zveza Loška dolina

  • Zavod ARS VIVA

  • Zavod Jezerski hram

Trajanje operacije: 1.10.2017-31.5.2019

Skupna vrednost operacije: 36.957,44 EUR;

Znesek sofinanciranja ESRR: 29.436,84 EUR

www.eu-skladi.si

test test test

Deli z ostalimi