Ex tepore Dežela ostrnic

Objavljeno dne
Ex-tempore dežela ostrnic – Gornje Poljane
V soboto, 6. junija 2020 je bilo v organizaciji Javnega zavoda Snežnik na Gornjih Poljanah v Loški dolini Ex-tempore Dežela ostrnic.  Za sodelujoče ustvarjalce se je slikarsko udejstvovanjezačelo že dopoldne z žigosanjem platen. Udeleženci so imeli slikarski center pri Juretu, kjer so se družili in okrepčali. Gostitelj jim je razkazal gozdne točke in vas ter povedal kup posebnosti in zgodb. Romana Nerad je vsakemu podarila vrečko z majico.
Pod mentorstvom magistre umetnosti se je vsak lotil svoje naloge. Naslikali smo lahko kateri koli kotiček gozda, pokrajine, upodobili pa smo tudi motive Gornjih Poljan, saj nas je pritegnila  arhitektura vasi, ki izumira. Slikali smo z akrilnimi barvami na platna, ustvarjali risbo in fotografirali.
Slikarji in fotografi so ustvarjali cel dan do 17. ure.
Sodelovali so: Karmen Bajec, Dagmar, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Robert Kraševec, Nuša Ana Marinč, Janez Ovsec, akad. slik. Stanislava Sluga Pudobska, Ludvik Šraj, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič in Mario Žnidaršič.
Foto: Mario Žnidaršič
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi