Izobraževanje HACCP v organizaciji zavoda Arsvive, 30. maja 2024

Objavljeno dne

Včeraj, 30. maja 2024, je v organizaciji zavoda Arsvive potekalo izobraževanje o sistemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Dogodek je vodila priznana strokovnjakinja SAN-ING Petra Privšek Konjačić, ki je udeležencem predstavila ključne vidike in pomen tega sistema za zagotavljanje varnosti živil.

O HACCP

HACCP je sistem za obvladovanje varnosti živil, ki temelji na analizi tveganj in določanju kritičnih kontrolnih točk. Namenjen je prepoznavanju, ocenjevanju in obvladovanju tveganj, ki bi lahko vplivala na varnost živil. Sistem se uporablja v vseh fazah prehranske verige, od proizvodnje in predelave do distribucije in potrošnje.

Vsebina izobraževanja

Predavanje je bilo razdeljeno na več ključnih delov:

  1. Osnove HACCP: Petra Privšek Konjačić je udeležencem najprej predstavila teoretične osnove HACCP sistema, vključno z njegovo zgodovino, načeli in zakonodajnimi zahtevami.
  2. Analiza tveganj: V drugem delu je bilo poudarjeno, kako pomembno je prepoznavanje možnih tveganj v procesu proizvodnje živil ter kako pravilno oceniti njihovo resnost in verjetnost.
  3. Kritične kontrolne točke: Predavateljica je podrobno razložila, kako določiti kritične kontrolne točke v procesu in kako vzpostaviti nadzor nad njimi, da se zagotovi varnost živil.
  4. Dokumentacija in spremljanje: Poseben poudarek je bil na pomenu dokumentiranja vseh korakov in postopkov ter na rednem spremljanju in preverjanju učinkovitosti HACCP sistema.
  5. Praktični primeri: Izobraževanje je vključevalo tudi študije primerov iz prakse, kjer so udeleženci lahko videli, kako se HACCP sistem uporablja v različnih živilskopredelovalnih obratih.

Udeležba in povratne informacije

Izobraževanja se je udeležilo več kot 20 posameznikov iz različnih podjetij/ ustanov, ki delujejo na področju prehranske industrije. Udeleženci so pohvalili visoko raven strokovnosti predavateljice ter praktičnost in uporabnost predstavljenih vsebin. Večina jih je izrazila prepričanje, da bodo pridobljena znanja lahko učinkovito uporabili v svojih delovnih okoljih za izboljšanje varnosti živil.

Zaključek

Izobraževanje HACCP, ki ga je organiziral zavod Arsvive pod vodstvom SAN-ING Petre Privšek Konjačić, je bilo uspešno in koristno za vse udeležence. Takšna izobraževanja so ključnega pomena za ozaveščanje in usposabljanje strokovnjakov v prehranski industriji, saj prispevajo k zagotavljanju višje ravni varnosti živil in s tem k zaščiti zdravja potrošnikov. Zavod Arsvive je s tem dogodkom še enkrat potrdil svojo zavezanost k spodbujanju izobraževanja in strokovnega razvoja na področju varnosti živil.

test test test

Deli z ostalimi