KORAK K SONČKU

Objavljeno dne

OSNOVNA ŠOLA CVETKO GOLAR SPREJELA DRUGAČNOST

Namen projekta KORAK K SONČKU je, da učenci spoznavajo delo in življenje oseb s posebnimi potrebami. Projekt ima velik vzgojni pomen.  Snovno se ujema z učnimi temami o človeškem telesu pri naravoslovju in tehnologiji.

Na vsakoletno povabilo učencev in učiteljev Osnovne šole Cvetko Golar iz Škofje Loke, izvajamo motivacijsko delavnici slikarjev in slikanje z usti. Tokrat smo 2. aprila 201 približali drugačnost, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Metod Zakotnik. Pogovarjali smo se o življenju, delu in invalidnosti z namenom, da otroci v invalidnosti ne prepoznajo strah, temveč upanje v življenje. Vsak od treh gostov je na svoj način spregovoril o sebi in skozi vprašanja orisal svoje podobe, ki so ga v življenju zaznamovale. Spoznavali so, kako se invalidi prilagajajo in usposabljajo za življenje. Otroci so poskusili tudi slikanje z usti, kar jim je odstrlo novo dimenzijo življenja in dela invalidov.

 

 

test test test test

Deli z ostalimi