LAS Notranjska – volitve v Podcerkvi

Objavljeno dne

LAS Notranjska z novimi člani Upravnega odbora

Člani LAS Notranjska so na seji Skupščine, ki je potekala 17.9.2013, izvolili nove člane Upravnega odbora (UO). Njihov mandat traja štiri leta. Med svojimi člani bodo predlagali kandidate za predsednika UO, ki je hkrati tudi predsednik LAS. Izvoljen oz. potrjen bo na decembrski seji Skupščine.

Sedanji predsednik LAS, Bogdan Zevnik, je ob tej priložnosti izpostavil najpomembnejše dosežke dosedanjega štiriletnega delovanja LAS Notranjska. i

Do sedaj so bili objavljeni trije javni pozivi  za pripravo projektov, po dva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in dva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Trenutno je odprt nov rok za oddajo vlog. Od 25 oddanih projektnih predlogov, jih je UO LAS potrdil 18, na državni ravni so jih odobrili 14, dve odločbi še čakamo.

Od 976.290 EUR, kolikor jih je prejel LAS za izvajanje projektov, je angažiranih 560.655 EUR. Na osnovi doseganja vmesnih kazalnikov je LAS pridobila dodatna finančna sredstav na kmetijskem skladu v višini skoraj 420.000 EUR, kar je bil najvišji možni znesek. Po potrditvi spremembe Strategije lokalnega razvoja bo za izvajanje projektov na voljo še dobrih 834.000 EUR iz obeh skladov.

LAS je bila aktivna tudi na področju sodelovanja med slovenskimi LAS-i, saj smo bili uspešni s štirimi projekti od petih oddanih. Na ta način smo pridobili skoraj 250.000 EUR dodatnih sredstev.

Če smo ob ustanovitvi LAS Notranjska imeli na voljo 976.290 EUR, smo jih do sedaj oplemenitili z dodatnimi skoraj 670.000 EUR iz naslova uspešnosti dela in potrditvi projektov na dodatnih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Člani UO Notranjska so (2019-2023):

Predstavniki javnega sektorja

 1. Jože Doles, Občina Bloke
 2. Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik
 3. Marko Rupar, Občina Cerknica
 4. Bogdan Zevnik, Občina Loška dolin

Predstavniki ekonomskega sektorja

 1. Janez Sterle, Zavod Oron
 2. Benjamin Žnidaršič, Lesista d.o.o.
 3. Janja Urbiha s.p.
 4. Martina Lah, HIJA d.o.o.

Predstavniki zasebnega sektorja

 1. Matej Kržič, Zveza društev MCP Postojna, enota Boreo
 2. Matej Pakiž, TD Bloke
 3. Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram
 4. Urša Telič Miler, Zavod Ars viva
test test

Deli z ostalimi