Projekt ŠIPK 2016-2018

Objavljeno dne

Logo_financerji

Projekt ŠIPK 2016-2018 Študentski inovativni projekti za družbeni korist so finančno podprli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad Evropske Unije. Izvajalci projekta se iskreno zahvaljujemo za podporo.

 

Opremljanje Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev

 

Namen projekta

Projekt, ki je trajal od začetka junija  do konca septembra 2017 je reševal dva glavna izziva. Prvi je bil potreba Zavoda Ars Viva, da na lokalnem nivoju in širše jasno komunicira svojo vizijo ter pestrost aktivnosti s pomočjo sodobnih komunikacijskih sredstev in vključevanjem novih oblik vizualnih in interaktivnih komunikacij, drugi pa potrebe visokošolskega zavoda, da se usmeri v reševanje problematike fokusnih lokalnih področij države ter želje študentov po pridobivanju specifičnih kompetenc z delom na dejanski problematiki reševanja digitalno-medijskega opremljanja prostora družbeno koristne organizacije.

 

Cilji projekta

Cilji projekta so bili razvoj in vpeljava novih medijskih segmentov digitalne strategije v delovanje Zavoda s fokusom na omogočanje novih načinov pojavljanja, ojačenje digitalnih kapacitet obstoječega delovanja zavoda ter omogočanje trajnostnih rezultatov z izvajanjem izobraževanj na temo produkcije in sporočilnosti medijev.

 

Vsebina in moduli projekta

Strategija je vključevala štiri module, in sicer 1a) načrtovanje in razvoj novega spletnega mesta Zavoda Ars Viva in ciljno prenovo kanalov družbenih omrežij, 2) načrtovanje, oblikovanje in določanje različnih načinov pojavljanja nove maskote Zavoda Ars Viva z namenom ohranjanja lokalne naravne dediščine; 3) predstavitvena fotografska in avdio-video produkcija o delovanju Zavoda ter lokalni regiji ter 4) izdelava 3D makete Gradu Snežnik in njegove bližnje okolice.

Moduli_projekta

Izvajalci projekta

V projekt je bilo vključenih skupaj 10 študentov iz treh fakultet, štirih različnih študijskih smeri ter dveh stopenj študija: 7 študentov grafike in Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete (dva študenta visokošolskega študija Grafične in medijske tehnike Luka Dakskobler in Matej Dolinar, trije študenti univerzitetnega študija 1. stopnje Aja Knific Košir, Rok Podgorelec in Vid Šubic ter dva študenta magistrskega študija 2. stopnje Grafične in interaktivne komunikacije Anja Škerjanc in Tadej Abram), dva študenta iz Fakultete za elektrotehniko, in sicer univerzitetne smeri Multimedije Jure Vidmar in Elektrotehnike Primož Prevc ter študentka enovitega magistrskega študija Arhitekture Eva Razložnik (zamenjala Gala Lesnika) iz Fakultete za arhitekturo. Poleg tega so projekt vodili trije pedagoški mentorji  in dva koordinatorja iz Naravoslovnotehniške fakultete ter Projektne pisarne Univerze v Ljubljani. Med pedagoškimi mentorji sta bili dve mentorici iz Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Helena Gabrijelčič Tomc (Katedra za grafično in interaktivno komunikacijo) in Tanja NUša Kočevar (Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil) ter mentor iz Fakultete za računalništvo in informatiko Matija Marolt (Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije).

Lokalna strokovna sodelavka iz Zavoda Ars Viva je bila direktorica Urša Telič Miller, a seveda brez stebra Zavoda Benjamina Žnidaršiča projekt ne bi bil mogoč.

Izvajalci_projekta

Rezultati projekta

1. Modul: Spletno mesto in prenova družbenih omrežij

Delo na modulu je vključevalo: pregled in in oceno obstoječega spletnega mesta Zavoda Ars Viva, študij trendov spletnega oblikovanja, iskanje in oblikovanje nove podobe spletnih strani ter umestitev nekaterih že obstoječih elementov aktualne celostne grafičen podobe v spletno okolje, izdelavo nove informacijske arhitekture spletnega mesta ter žičnih modelov spletnih strani, razvoj nove teme in programiranje s spletnimi tehnologijami ter v okolju sistema za upravljanje z vsebinami WordPress, vpeljavo interaktivnih posnetkov hostla (prilagojenega tudi za osebe z omejitvami gibanja) s 360 stopinjsko kamero v okolje rešitev podjetja Google, prenovo delovanja že delujočih družbenih omrežij in vpeljava novih, načrt in izpeljavo ciljne komunikacije preko omrežja Facebook z novo razvito maskoto medveda Bruna, merjenje učinkovitosti novih oblik komuniciranja preko spleta in družbenih omrežij, ocena uporabniške izkušnje spletnih rešitev.

Modul_splet

2. Modul: Razvoj nove maskote z motivom naravne dediščine

V okviru tega modula je bil razvit nov 3D lik, t.j. medved Bruno. Delo modula je bilo študij anatomije, delovanja, habitata ter značilnosti lokalnega medveda notranjsko-kraške regije, izdelava skic in ilustracij medveda, prenos referenc v okolje programov za 3D računalniško grafiko, 3D modeliranje, teksturiranje, osvetljevanje, upodabljanje in 3D animacija medveda, reševanje 3D dinamičnih simulacij za vizualizacijo dlake medveda,  postavitev lika v prostor in ustvarjanje primernih kompozicij, 3D modeliranje in vizualizacija rekvizitov scene, reinterpretacija lika medveda v drugih pojavnostih, kot na primer forma 3D obska, 2D predloga za leseni lasersko žgani izdelek, 3D iztiskana maskota z namenom uporabe kot kip, obesek, darilo, umestitev in interpretacija lika na embalaži mila.  Modul_medved

3. Modul:  Predstavitvena foto in avdio-video produkcija o delovanju zavoda ter lokalnem okolju

Modul je vključeval spoznavanje delovanja (druženje, povezovanje, ozaveščanje), aktivnosti (delavnice, razstave, predavanja, koncerti), poslanstva, prostorov (žaga, hostel, amfiteater) Zavoda Ars Viva, študij lokalnega okolja ter njegovih specifik (jezera, reke, gozdovi, rastlinstvo in živalstvo, arhitektura), naravne in kulturne dediščine, pred produkcijo in izdelavo sinopsisa in snemalne knjige, snemanje in fotografiranje aktivnosti, objektov, naravne in kulturne dediščine ter delovanja lokalnih prikrajšanih skupin in post produkcijo avdiovizualnih izdelkov z namenom predstavitve na spletnem mestu ter kot samostojni izdelki.

Modul_avdio_video

4. Modul: 3D maketa Gradu Snežnik in njegove bližnje okolice

Iz referenc (fotografij, 2D načrtov objekta in plastnic) gradu Snežnik in njegove bližnje okolice je bila načrtovana, oblikovana in izdelana maketa, ki je vključevala 3D iztiskane dele (grad, obzidje) ter lasersko izrezane lesene plastnice bližnje okolice in vodnih zajezitev z pleksi stekla. Namen makete je bil reinterpretacija kulturne dediščine s 3D tehnologijami ter (zaradi taktilnih površin) doseganje njene dostopnosti tudi osebam s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni). Priprava na 3D tisk je vključevala vnos referenc v programe za 3D računalniško grafiko, 3D modeliranje, določanje geometrije reliefov in tekstur, vizualizacija brez tekstur, določanje in poprava napak v poligonski mreži in poskusni tisk. Po tisku so bili 3D iztiskani deli (grad, streha, obzidje) sestavljeni v celoto. Okolica gradu (skale, pobočja, jezera) in s tem preostali deli makete so bili sestavljeni iz lesenih plastnic tipa topol ter  iz pleksi stekla.

Modul_maketa

Trajnostni vidiki projekta

Vsi moduli so bili usmerjeni tudi v prenos znanja, torej v delavnice, kjer so se predstavniki zavoda, lokalni prebivalci, otroci in osebe iz prikrajšanih skupin  izobraževali na področju digitalnih medijev in 3D tehnologij. Tako so bile v štirih mesecih izvedene delavnice avdio-video produkcije, stop-motion animacije, 3D modeliranja, 3D skeniranja in 3D tiska, oblikovanja in ustvarjanja z različnimi interpretacijami lika medveda (izdelki izrezani z laserskim izrezom) in izobraževanje o delovanju sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami WordPress.

Zahvala

Izvajalci projekta se zahvaljujemo vsem, ki so pri projektu pomagali in ga podpirali, predvsem sodelavcem iz Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Deji Muck, Mateju Pivarju in Marjeti Čuk ter delujočim v zavodu. Hvala Muzeju Grad Snežnik, hvala podjetju GEA-Consult in Ministrstvu za okolje in prostor.

Iskrena hvala, brez vas projekt in njegovi rezultati ne bi dosegli vseh teh dimenzij sporočilnosti.

test test test test test test

Deli z ostalimi