Raziskovalni turizem varuje in ohranja

Objavljeno dne

Zavod Ars Viva je pri operaciji »Raziskovalni turizem varuje in ohranja« sodeloval tudi pri točki razvoja novih modelov in produktov, natančneje, sodelovali smo pri pripravi in izdelavi novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta na primeru izbrane podzemne naravne vrednote. Za ta namen smo študirali lokalne, regijske, slovenske in tuje vire in literaturo s področja poslovnih in varstvenih modelov naravnih vrednot v Sloveniji in tujini s poudarkom na dostopnosti za gibalno in drugače ovirane osebe ter ranljive skupine in področje upravljavskih načrtov za naravne vrednote v Sloveniji in tujini s poudarkom na prilagoditvah za dostopni turizem ter ranljive skupine.

Viri in literatura ter ogledi posameznih praks na terenu nam pokažejo, da se z dostopnostjo podzemnih naravnih vrednot za gibalno in drugače ovirane osebe ne ukvarja veliko ponudnikov storitev. Izjeme so na področju slepih in slabovidnih, ter invalidov na vozičkih, kjer imajo posamezne atrakcije (Postojnska jama, Škocjanske jame, Gufre du Padirac v Franciji, Grotta di Frassassi v Italiji) prirejene posamezne dele jam, običajno v bližini vhodov, ki so dostopni tudi za invalidske vozičke ter multimedijske predstavitve v vstopnih točkah, na katerih predstavijo jamo na načine, ki so prilagojeni slepim, slabovidnim in gluhim. Med manj obiskanimi jamami zanimanja za delno na področju dostopnosti ni zanimanja ali pa je to majhno iz različnih razlogov: poglavitni razlog je pomanjkanje sredstev za urejanje infrastrukture in dodatne ponudbe, sledi že tako ali tako slaba dostopnost teh jam (sredi gozda, v hribih in podobno) ter tudi pomanjkanja posebnih znanj za oblikovanje take dodatne ponudbe.

Slaba urejenost in prilagojenost naravnih vrednot, predvsem podzemnih na območju Slovenije, je tudi za ostale ranljive skupine.

Naše mnenje je, glede na izkušnje dela s temi posebnimi skupinami ljudmi, da je za novo nastajajoči model in produkt jam na Notranjskem poslovna priložnost urediti jamo na način, da bi bila bolj dostopna tem skupinam.

 

Veseli nas, da bodo v novem modelu, ki ga pripravljamo s partnerji v operaciji »Raziskovalni turizem varuje in ohranja« te tematike imele pomembno mesto.

 

Urša Telič Miler

Evropski kmetijski sklad za razov podeželja: Evropa investira v podeželje

         

Deli z ostalimi