»Raziskovalni turizem varuje in ohranja«

Objavljeno dne

V okviru druge faze operacije »Raziskovalni turizem varuje in ohranja«smo partnerji zaključili z analizo stanja stanje 6 podzemnih jam na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke  s stališča potencialnega sonaravnega in trajnostnega upravljanja z naravnimi podzemnimi vrednotami. Na osnovi proučevanja in primerjave smo kot najbolj primerno določili jamo Golobina na Loškem polju, ki ustreza največ kriterijem. Zanjo smo izdelali podroben upravljavski in poslovni načrt rabe, ki upošteva tako naravovarstvene standarde, kot tudi ekonomiko današnjega poslovanja in razvoja turizma. Gradniki upravljavskega in poslovnega načrta so: sonaravnost, trajnost, povezanost z lokalnim okoljem, povezanost z lokalnim prebivalstvom, visoka dodana vrednost obiska, vnaprejšnja omejitev števila obiskovalcev v skupini ter dnevnega in letnega števila obiskovalcev.

Pripravili smo tudi 3 pilotne študijske ture, ki bodo povezale naravne in kulturne znamenitosti treh občin (Cerknica, Bloke in Loška dolina) znotraj samih občin med občinami ter tudi z jamo Golobino kot centrom študijske ture. Osnova povezovanja je trajnostni raziskovalni turizem, ki diha z lokalno skupnostjo. Zaradi kovid razmer študijske ture še niso bile izvedene. Izvedli jih bomo ob ustreznih zdravstvenih razmerah v tretji fazi operacije.

Pomembna aktivnost 2 faze je bila tudi aktivacija lokalnega prebivalstva. Srečevali in pogovarjali smo se z lokalnimi prebivalci, deležniki v turizmu, predstavniki občin in občinskih uprav. Začutili smo sinergije, ki jih omogoča varovanje narave in kulturne krajine, njeno raziskovanje in predstavljanje drugim. Le v lokalnem okolju predstavljene in ustrezno ovrednotene lokacije in elementi kulturne krajine in narave so tisti, ki jih lahko odgovorno in uspešno predstavljamo tudi obiskovalcem in prijateljem od drugod. Pripravili in oblikovali smo 3 delavnice in 3 izobraževanja za lokalno prebivalstvo in ostale izbrane deležnike. Zaradi kovid razmer jih še nismo izvedli. Izvedene bodo v tretji fazi operacije.

 

 

Evropski kmetijski sklad za razov podeželja: Evropa investira v podeželje

       

Deli z ostalimi