Razstava slikarjev PALETA

Objavljeno dne

V Galeriji “Štala” v Podcerkvi smo 5. decembra 2019 odprli likovno razstavo slikarjev, ki se združujejo v društvu PALETA. Skupina se zbira v Cerknici v prostorih cerkniškega VDC-ja in skozi prijateljska druženja išče izzive v slikarstvu. Pod mentorstvom Veljka Tomana so tokrat pretvarjali realistične motive v abstrakcijo. V skupini sodelujejo: Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Silvana Lavtar, Anita Kranjc,  Igor Vidrih, Sonja Butina, Marija Branisel, Mladen Žnidaršič, Marta Kvaternik in Marija Rebernik.  Nastala so zanimiva likovna dela, ki so na ogled do 11. januarja 2020. Slikarska razstava

Likovna praksa, ki jo člani Pa – le te nabiramo pod mentorstvom akademskih slikarjev, nam je v letu 2019 prinesla kar velik izbor del. Na način izražanja jih delimo na slikarstvo in grafiko.
Poznavanje likovnih izraznih sredstev nam omogoča nastopanje na različnih področjih likovnih tehnik. Kot so: akril, olje, od letošnje jeseni naprej pa pa, kot smo obljubili v mesecu maju na razstavi naših dveh članic, tudi z grafiko. Pri grafiki pa obstajajo izdelki, ki nas zadovoljujejo predvsem ali zgolj po estetki in duhovni plati in se zato od drugih razlikujejo z umetniške plati. Naša sedanja grafika je torej tehnična in likovna panoga, pri kateri na različne načine odtiskujemo z raznih materialov in površin.

Material s katerim odtiskujemo oblikujemo v tiskovno ploskev – matrico. Potem ko jo pripravimo za tisk – premažemo z tiskarsko barvo s pomočjo stiskalnice odtiskujemo odtise ali grafične liste.
Glede na to iz katerega materiala in s kakšnimi tehničnimi postopki obdelamo plošče, ločimo različne grafične tehnike, ki so posebne po svojem likovnem izrazju. V visokem tisku smo se poskušali v linorezu, v ploskem tisku smo se poskušali v monotipiji. V globokem tisku pa v suhi igli. Upamo, da bomo sedanje znanje še povečali v bližnji bodočnosti in se poskušali še v drugih grafičnih tehnikah.
To pa ni edina sprememba v našem delu, poizkusili smo se tudi v abstraktnem slikarstvu. V teoriji lahko rečemo, da je to smer modernega slikarstva pri kateri sta čista oblika in barva z porabljenimi materiali vsebina dela. To je odmik od realnosti v upodabljanju. Ta odmik je pa lahko zelo majhen, samo delen ali celoten.
Kako nam bo uspelo še ne vemo, ker pravih rezultatov še nimamo. Kar smo naredili, pa je tukaj pred vami.

CERKNICA, December 2019
Kontakt:
Janez Dragolič, Rimska ul 2, 1380 Cerknica

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi