Regijski posvet RDO v Podcerkvi

Objavljeno dne

Regijski sestanek RDO Zeleni kras v Podcerkvi je govoril o pomembnih aktivnostih v turizmu.

Na sestanku predstavnikov RDO Zeleni kras 12. 9. 2019 smo se pogovarjali o trenutno pomembnih aktivnostih v turizmu, ki potekajo na našem območju.

Govorili smo o Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST). To je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Za destinacije je rok za oddajo prijav 15. februar 2019. Za ponudnike in parke, ki bi želeli znak Slovenia Green pridobiti na podlagi enega izmed podpornih znakov, ki jih v ZSST priznavamo, pa je poziv odprt do 31. decembra 2019.

Dogovor je bil, da se Zelene politike podpišejo skupaj z vsemi z župani v regiji na Svetu regije, potem pa se na dan Svetovnega turizma pripravi dogodek namenjen turističnemu gospodarstvu. (npr. Predstavitev prihajočih razpisov, progrma dela, dosedanje delo…)

S strani RDO Zeleni kras so bili predstavljeni razpisi s področja turizma.

Razpis za vodilne destinacije, namenjen pa je:

 

  • sofinanciranju razvoja turističnih produktov (osredotočimo se na kolesarstvo, pohodništvo in kulinariko)
  • izobraževalnim aktivnostim za turistične in gostinske delavce (usposabljanja vezana na ponudbo pijač (somelierji, ponudbo lokalnih jedi, nove pristope v kuhinjah…)
  • digitalizaciji kulturne dediščine: Pri temu bo potrebno digitalizirati najmanj tri enote kulturne dediščine, ki so zavedene v nacionalnem registru, iz tega pa bo potrebno narediti 5* doživetje. Predlog je, da digitalizirano vsebino (3d modeli, 360 video in foto…) uporabimo v aplikaciji, ki bo potem lahko služila kot vodnik po Zelenem krasu ali pa bo v pomoč lokalnim ponudnikom in vodnikom pri predstavitvi kulturne dediščine. Vsi predlogi so dobrodošli, tako glede kulturne dediščine, ki bi jo vključili v razpis ter uporabe le te za namene turistične promocije in doživetja.
  • Razpis za energetsko sanacijo, ki bo vključeval tudi obnovo kuhinj in gostinskih obratov, ne pa novo gradenj. To bo dobra priložnost za vse gostince, ki bi želeli obnoviti svoje gostinske obrate.
  • Razpis za EKO Marjetico – razpis podoben ko t preteklih letih, ki spodbuja pridobivanje okoljskega znaka za nastanitve. Upravičeni stroški so priprava dokumentacije za pridobivanje znaka in promocijske aktivnosti do višine 7.000 EUR.
  • Razpis STO za promocijo turizma: po dosedanjih informacijah bo STO promocijsko takso razdelil po treh sklopih in sicer za turistično gospodarstvo, vodilne destinacije in združenja. Pri temu niso imeli še konkretnejših infomracij kako in kdaj bo razpis objavljen, pričakujemo pa da bo to v začetku naslednjega leta.

test test test test

Deli z ostalimi