SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Objavljeno dne

    

SKUPAJ ZMOREMO VEČ – Vodilni partner Zavod Ars viva

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Operacija je namenjena ranljivim skupinam, predvsem invalidom oz. gibalno oviranim prebivalcem različnih starosti, da se vključijo v družbeno življenje preko prilagojenih športnih aktivnosti, ki jih bo moč izvajati z nabavo prilagojenih pripomočkov in usposabljanjem mentorjev oz. vodnikov. Rezultati operacije pa so namenjeni tudi obiskovalcem, ki so gibalno ovirani in bo operacija prispevala k razvoju dostopnega turizma. Aktivnosti in rezultati operacije, ki vplivajo na specifični cilj socialne vključenosti skupnosti na območju LAS so:

 • Svetovanje, ozaveščanje in motiviranje o možnostih za gibalno ovirane osebe in starejše,
 • Razvoj in promocija novih produktov prilagojenega kolesarstva za osebe s posebnimi potrebami, starejše in medgeneracijskega kolesarjenje in s tem povečanje ponudbe na področju prilagojenih športnih aktivnosti,
 • Razvoj in promocija novega produkta prilagojene joge za starejše,
 • Informiranje javnosti in komunikacija s čemer bomo posledično vplivali na večje razumevanje in sprejemanje problematike ranljivih skupin,

Operacije s svojimi aktivnosti vpliva tudi na specifični cilj: Boljša gospodarska vključenost skupnosti na območju LAS, saj bomo z razvojem inovativnih produktov prilagojenega kolesarstva za osebe s posebnimi potrebami in starejše nadgradili ponudbo na področju dostopnega turizma. S povezovanjem z Notranjskim regijskim parkom, TIC-Bloke in Tic Stari trg pri Ložu bomo gradili na prepoznavnost regije kot invalidom prijazne in dostopne turistične destinacijo, ter vplivali na razvoj turizma in dobrobit tudi ostalih turističnih ponudnikov iz notranjske regije.

Z razvojem novega produkta prilagojene joge za starejše bomo obogatili obstoječo ponudbo studia Gibek.si in ponudbo vadbe za starejše. Kar bo vplivalo na ohranitev obstoječega delovnega mesta mlade podjetnice.

Aktivnosti:

 • razvoj novega produkta  prilagojena joga za starejše
 • motivacijske delavnice o možnostih gibalno oviranih ali starejših oseb
 • nakup prilagojenih koles za ohranjanje gibljivosti oz. rehabilitacijo, ki jih lahko uporabljajo različne ranljive skupine
 • razvoj novih inovativnih produktov in storitev prilagojenega kolesarstva. Produkt je nadaljevanje idejne zasnove, ki je bila s strani Slovenske turistične organizacije (STO) izbrana med štirimi finalisti za nagrado Snovalec 2017
 • izris prilagojenih prog za tovrstno kolesarjenje z izhodišči v vseh treh TIC-ih in bodo vnesene v elektronsko aplikacijo za kolesarje, ki deluje kot vodič po poti
 • informiranje in komunikacija o operaciji in možnostih vključevanja ranljivih skupin v družbo.

Partnerji operacije:

 • Zavod Ars Viva
 • Zavod za družbene inovacije Fractals
 • Alenka Frim s.p.
 • Zavod oron
 • Svetovalno raziskovalni zavod Svit SRZS, zavod za so. p.

Trajanje operacije: 1.9.2017 – 31.5.2018

Skupna vrednost operacije: 41.574,30 EUR;

Znesek sofinanciranja ESRR:29.070,03 EUR

www.eu-skladi.si

 

Več povezav o projektu:

https://arsviva.si/kolesarjenje-z-clani-vdc-cerknica/

https://arsviva.si/ustvarjalno-srecanje-v-deos-cerknica/

https://arsviva.si/s-kolesom-na-lepse/

https://arsviva.si/motivacijsko-srecanje-na-os-nova-vas/

https://arsviva.si/motivacijsko-srecanje-v-vrtcu-v-starem-trgu-pri-lozu/

https://arsviva.si/motivacijsko-srecanje-v-vrtcu-v-starem-trgu-pri-lozu/

https://arsviva.si/aplikacija-za-digitalne-kolesarske-ture/

https://arsviva.si/turizem-za-vse-pot-drug-k-drugemu/

https://arsviva.si/motivacijsko-srecanje-os-rudolfa-maistra-unec/

https://arsviva.si/kolesarska-ponudba/

https://arsviva.si/motivacijsko-srecanje-na-os-rakek/

https://arsviva.si/skupaj-zmoremo-vec-vadba-iyengar-joge-prilagojene-za-starejse/

https://www.facebook.com/events/242506832964629/

https://www.facebook.com/events/184516272364301/

Turistični produkti: www.youth-hostel-ars-viva.si

http://www.youth-hostel-ars-viva.si/index.php/sl/component/k2/item/9-kolesarska-avantura-za-druzine

http://www.youth-hostel-ars-viva.si/index.php/sl/component/k2/item/8-kolesarska-avantura-za-dva

Posredna promocija produktov: www.slovenia.info

https://www.slovenia.info/sl/posebne-ponudbe/698-kolesarska-avantura-za-2

https://www.slovenia.info/sl/posebne-ponudbe/701-kolesarska-avantura-za-druzine

Medijske objave: notranjskoprimorske.si

Kolesarska avantura za vsakogar

Jogijska vaja za rame in roke

Učenci spoznavali življenje tetraplegikov

Učenci so se preizkusili v risanju z usti

Joga je primerna tudi za starejše

Tudi gibalno ovirani ljudje se radi razgibajo

test test test test test test

Deli z ostalimi