SREČANJE RDO ZELENI KRAS

Objavljeno dne

V sredo 6.3.2019 je bilo v Krpanovem domu v Pivki srečanje RDO. Na srečanju smo bili seznanjeni s strani Dejana Iskre s poročilom za leto 2018. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik Zavoda Ars Viva in predstavil aktivnosti zavoda in Youth hostla Ars Viva.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Na novo postavljena spletna stran www.zelenikras.si. Nova stran je promocijsko in prodajno usmerjena in v kar največji meri sledi trendom in usmeritvam Slovenske turistične organizacije (STO) na področju digitalnega marketinga ter zastavljenim ciljem RDO. Na spletni strani so predstavili integrirane turistične programe, ki vključujejo zanimivo ponudbo iz vseh občin regije.

Na področju pohodništva so v letu 2018 dokončali Planinsko karto Notranjska s Snežnikom (partnerstvo s Planinsko zvezo Slovenije). To so brezplačno razdelili turistično informacijskim centrom (TIC) v regiji, kjer je na prodaj domačim in tujim pohodnikom.

Skupaj s Planinskimi društvi iz naše regije so se odločili za označevanje daljinske poti Via Dinarica. V sklopu projekta Zeleni kras 4.0 so pregledali teren in posneli daljši promocijski film na temo pohodništva na destinaciji Zeleni kras.

Skupaj z občino Pivka, kot vodilnim partnerjem in partnerji (občinami Ilirska Bistrica, Hrpelje Kozina, Divača, Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine Pivka) so sestavili in natisnili kolesarsko karto Brkinov.

S turnokolesarskim odsekom Planinske zveze Slovenije so izvedli izobraževanje za pridobitev licence turnokolesarski vodnik 1 (TKV1).

Skupaj s kolesarskim portalom BikeItalia.it (https://www.bikeitalia.it/category/carso-sloveno/) so v maju organizirali študijsko turo, s katero so povezali Trst in Ljubljano, večji del programa (4 dni) pa se je odvijal na Zelenem krasu.

Sodelovali so z GIZ Kolesarstvo in pohodništvo, ki je dva ključna produkta na teh področjih izpostavil v svojih katalogih.

S partnerji (TIC Ilirska Bistrica, Zavod Znanje, Zavod za turizem Pivka in TUAM) so sestavili itinerarij in koncept krožnih vodenih tur s kombijem, kjer lokalni vodnik predstavi zgodbe Zelenega krasa, ravno tako pa so v samo karto vključene vstopnine na izbrane turistične znamenitosti (Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, Park vojaške zgodovine Pivka, grad Prem, Muzej krasa – Notranjski muzej Postojna).

so sestavili koncept turistične kartice Zeleni kras. Ta naj bi združevala turistično ponudbo (turistične znamenitosti, gostinsko ponudbo, nastanitvene kapacitete in prevoze).

Za ponudnike nastanitev so skupaj s Točko moči Postojna izvedli seminar na temo Air B`N`B rezervacijskega sistema.

Izvedli so tudi mnoge promocijske aktivnosti, delavnice, seminarje, partnerske sestanke in posodobili fototeko.

PROJEKTI S PODROČJA TURIZMA (v izvajanju)

  • Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Zeleni kras – Zeleni kras 4.0 (Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, vrednost projekta: 274.125,22 EUR, 90 % sofinanciranje)
  • NATURE&WILDLIFE (Interreg Slovenija-Hrvaška, vodilni partner, vrednost proračuna partnerja: 313.115,00 EUR, 85 % sofinanciranje)
  • PRIMIS (Interreg Slovenija-Italija ciljni razpis za strateške projekte, projektni partner, vrednost proračuna partnerja : 119.989,00 EUR, 85 % sofinanciranje)
  • Adrenalinska doživetja (LAS Med Snežnikom in Nanosom, projektni partner, prijavitelj Občina Postojna, vrednost: 50.000 EUR, 85 % sofinanciranje)
  • Ribolovni turizem (LAS Med Snežnikom in Nanosom, projektni partner, prijavitelj Občina Ilirska Bistrica, vrednost: 50.000 EUR, 85 % sofinanciranje).

NOČITVE IN PRIHODI

Podatki o številu prihodov in nočitev za leto 2018 še niso dokončni (podatki SURS so običajno dostopni v marcu), vendar smo z rednim mesečnim spremljanjem gibanja turizma ugotovili, da se število nočitev v regiji povečuje. Po mesečnih podatkih portala SURS, je bilo do vključno novembra 2018 v regiji izvedenih 202.760 nočitev ter 120.241 prihodov gostov. V primerjavi z istim obdobjem v letu 2017 torej beležimo 82% več nočitev ter 58% več prihodov gostov na destinacijo Zeleni kras. Večina nočitev je bila izvedenih v občini Postojna (cca 147.000).

 

Povprečna doba bivanja se je malce zvišala, in sicer z 1,47 nočitve v letu 2017 na 1,69 v letu 2018. Še vedno lahko trdimo, da smo predvsem tranzitna destinacija. Opaziti pa je porast večdnevnih nočitev (tudi do 7 dni in več), kar pomeni, da imamo opravka z naraščajočo ciljno skupino gostov, ki se odloči za počitnice na naši destinaciji s primarnim motivom raziskovanja narave in izletov po regiji in širše.

 

test test

Deli z ostalimi

Facebook
Google+
https://www.arsviva.si/srecanje-rdo-zeleni-kras">