NA VELIKEM OBRHU

Objavljeno dne

FOTOGRAFIJE – Dijaki prvega letnika Srednje gozdarske in lesarske šole ter Srednje zdravstvene šole iz Postojne so del interesnih dejavnosti izvedli na taboru na izviru Veliki Obrh od 12. 6. – 14.6. 2018 v sodelovanju z Zavodom ARS VIVA. Izvedba v tej obliki dijake bolje poveže in skozi skupno druženje se dijaki bolje spoznajo. Skozi aktivnosti postanejo močnejše oddelčne skupnosti, dijaki in učitelji se bolje spoznajo tudi v drugačnem okolju in drugačnih dejavnostih.

V treh so dijaki spoznali marsikaj. Prvi dan so spoznali Križno jamo, eno najlepših jam in po gozdnih poteh prepešačili pot do izvira Veliki Obrh. Večerne ure so si popestrili s tekmovanjem v kuhanju golaža in z ansamblom iz svojih vrst tudi zaplesali. Drugi dan so se z lojtrnikom odpeljali do grada Snežnik, kjer so si ogledali grad in polharski muzej. Nazaj grede pa so peš spoznavali bogato naravo Loške doline. Seveda jih je tudi namočil dež, nato so si skuhali kosilo. Za počitek ni bilo časa, ker sta jih že čakala zeliščarka Ana Zakrajšek in Benjamin Žnidaršič slikar z usti, član mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Predstavil jim je slikanje z usti in svojo življenjsko usodo. Nato so lahko skupaj poskusili slikanje z usti. Ana pa jim je predstavila zdravilna zelišča in njihovo uporabnost. Z Mihom so streljali z lokom. Pa tudi v odbojki so se poskusili. Za nagrado so se nazadnje kopali tudi v mrzlem Obrhu in sami skuhali večerjo. Zadnji dan so si ogledali Zavod Ars Viva, kjer jim je lastnik Benjamin Žnidaršič razkazal prostore in predstavil dejavnost.

 

test test test test test test test

Deli z ostalimi