TEMATSKI RAZSTAVI FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO

Objavljeno dne

FOTOGRAFIJE – Zavod Ars Viva in Fotografsko kiparska sekcija Kočevje sta v sodelovanju z Zvezo likovnih društev Slovenije pripravila dve tematski razstavi Fotografijo in kiparstvo Zlata paleta 2018 v Galerijo Doma starejših občanov Kočevju. Otvoritev je bila 21. junija 2018 ob 18.30 uri. V imenu strokovne žirije je prebrala in program povezovala Lavra Pretnar, predsednica ZLDS Klavdija Sitar je podelila priznanja, zahvale in certifikate. V kulturnem programu so nastopili: Pevski zborček predšolskih otrok vrtca Ostržek Kočevje, Ansambel družine Jurjevič iz Kostela in plesna skupina Zimzelenke, DU Kočevje. Teme razstavljenih del so bile: vodna plovila, steklo in barvni dualizem. Od fotografov članov Ars Vive se je na razstavo uvrstilo 12 del. Nives Pišek je dobila dva certifikata za delo “Čoln na Cerkniškem jezeru” in”Dežne kaplje in sence”. Certifikat je dobil tudi Željo Pleše za delo “Pripravjena za ribolov”. Priznanja so dobili: Borut Kraševec za dela Zapuščen in Prehod svetlobe, Milan Predovič za Magov mavzolej, Paolo Tanze 50m nadmorske višine in Prozornost časa, Benčina Bojana za Ura – svetlobna hitrost ter Jasna Paternus za Steklena rapsodija. Za kiparstvo pa Andrej Levstek Istočnica-pogled na modri planet.

Strokovna komisija je zapisala:

Kiparstvo kot ena najstarejših disciplin znotraj širokega polja vizualnih tehnik je seveda tudi teoretično vpeto v zdavnaj vzpostavljene aksiome. Na začetku 21. stoletja je ukvarjanje s kiparstvom v resnici velik izziv. Ob neizmerni poplavi virtualizacije in digitalizacije podobe, trodimenzionalna forma predstavlja na prvi pogled arhaično, pa vendar vseobsegajočo tehniko podajanja zunanjega in notranjega sveta. Izbor za Zlato paleto 2018 je pred strokovno komisijo postavil tehtno vprašanje kaj sploh uvrstiti v ožji izbor, kaj nagraditi in kaj zavrniti. Skromno število oddanih del nam ni pustilo veliko maneverskega prostora. Zavrnili smo vsa dela, ki so mejila na okrasne in uporabne predmete ter skušali nagraditi vse tisto, kar kaže na poglobljeno poznavanje kiparske problematike in seveda tehnično poznavanje različnih kiparskih materialov. Zaradi majhnega števila del, se nam je zdelo tudi prav, da tokrat certifikatov ne podelimo.

 

Fotografija, pa po vseh formalističnih zahtevah spada v zgoraj omenjeno široko polje vizualnih tehnik na začetku 21. stoletja. Sodobna tehnologija omogoča sleherniku, da se na visoki tehnični ravni ukvarja s principom Podobe, pa vendar je nujno potrebno ločiti zrnje od plev. Vsi naključni motivi, ki jih najdemo na svojih potovanjih, izletih, srečanjih, … še niso nujno umetniške upodobitve. Zlata paleta je projekt, ki ga je iznedrilo ZLDS, torej asociacija ljubiteljskih likovnih umetnic in umetnikov. Na Zlato paleto spadajo fotografije, ki izhajajo iz tega likovnega pustolata, torej umetniške fotografije. Prispela dela zadovoljujejo vse visoke kriterije strokovne komisije. Priznanja in nagrade pa seveda prejmejo tista, ki so zgoraj navedena izhodišča upoštevali. Torej fotografija, kot medij, ki ni samo zapis trenutka, ampak je premišljeno kompozicijsko, likovno teoretično, formalistično likovno delo. Fotografija kot pandan štafelajni sliki ali kiparski plastiki.

 

Pokrovitelja razstave: JSKD Slovenije in podjetje Recinko Kočevje.
Trajanje razstave: Od 21. 6. do 29. 6. 2018; ogled od 10. do 17. ure; vstop prost.  Prevzem del: Sobota, 30. 6. 2018, od 10. do 13. ure.  Lokacija: Galerija Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, Kočevje.
Na tekmovanju je sodelovalo 15 društev, na razstavo pa se je uvrstilo 34 fotografskih in 13 kiparskih del. Vsi uvrščeni avtorji so prejeli priznanja za uvrstitev na razstavo, strokovna komisija pa je podelila 9 certifikatov kakovosti za fotografijo in 3 certifikate kakovosti za kiparska dela (zaradi manjšega števila del je bilo podeljeno manj certifikatov).
PREJEMNIKI CERTIFIKATOV KAKOVOSTI– FOTOGRAFIJA: 1. PLEŠE Željko – Pripravljena na ribolov, Zavod Ars Viva – Fotografsko slikarska sekcija Foto Slik Kočevje 2. PIŠEK Nives – Čoln na Cerkniškem jezeru, Zavod Ars Viva, Stari trg pri Ložu 3. PIŠEK Nives – Dežne kaplje in sence, Zavod Ars Viva, Stari trg pri Ložu 4. URANKAR MURN Marija – Nostalgija, Litijski likovni atelje LILA Litija 5. LAHOVEC Lila – Zabava, Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje 6. ČOK Dajana – V zalivu, Fotoklub ŽAREK Sežana, Likovna sekcija ZLATI ŽAREK 7. ČOK Dajana – Odsev, Fotoklub ŽAREK Sežana, Likovna sekcija ZLATI ŽAREK 8. ŠEMROV Cvetka – V paru, Fotoklub ŽAREK Sežana, Likovna sekcija ZLATI ŽAREK 9. ŠEMROV Cvetka – Prosojnost, Fotoklub ŽAREK Sežana, Likovna sekcija ZLATI ŽAREK
PREJEMNIKI CERTIFIKATOV KAKOVOSTI– KIPARSTVO: 1. BOŽIČ Blanka – Razpnimo jadra/žgana glina, KDLU GAL Rečica ob Savinji 2. METHANS Leopold – Kolektivni brodolom/spajk medenina, Likovno društvo Gornja Radgona 3. KUNC Danijela – Duo/žgana glina, Litijski likovni atelje LILA Litija
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi