Ustvarjalni dnevi v Žagi

Objavljeno dne

Že deveto leto smo se 15, 16. in 17. julija 2022 zbrali skupaj slikarji Zavoda Ars Viva, drugi slovenski slikarji in nekateri mednarodni slikarji. V slikarsko druženje smo vključili tudi otroke, z namenom spodbujanja aktivnosti, s katerimi v njihova življenja vnesemo elan in življenjsko energijo. Običajno na naših delavnicah sodelujejo tudi invalidni ustvarjalci. Obenem v življenja ustvarjalcev prinašamo občutek koristnosti, saj so dela razstavljena na turističnem kraju kot zanimivost za obiskovalce izvira Obrh in pešpoti okoli Loške doline. Projekt je nadgradnja prejšnjih likovnih in literarnih manifestacij.

V sodelovanju s partnerji na projektu skušamo zagotavljati vrednote, ki jih želimo utrjevati skozi projekt: sodelovanje, odprtost, ustvarjalnost, optimizem, inovativnost, samozavest in čezmejno sodelovanje. Risbe ali slike smo ustvarjjali v različnih likovnih tehnikah: svinčnik, voščenke, pastel, oglje, flomastri, kemični svinčnik, tempera, akvarel, akril in olju. Projekt spodbuja udeležence pri doživljanja prostora in poglobljenemu doživetju umetnosti v neokrnjeni naravi.

Izražanje v slikarskem jeziku je povezano s kulturno dediščino in oplemeniteno tudi s čustvenimi in/ali duhovnimi sestavinami. Tako kot se človek brez poznavanja jezika ne more sporazumevati s sočlovekom, tako brez poznavanja likovnega jezika ne more užiti duhovnega sporočila, ki ga vsebuje umetnina. Vse velike dobe likovne umetnosti so znale in zmogle uresničiti skladnost med čustvenimi in razumskimi sestavinami. Če človek ne pozna likovnega jezika, mu je odvzeta možnost prilaščanja in uživanja telesnih in duhovnih vrednosti, ki so izražene v umetnini. Temeljni cilj delavnice je, da sodelujoči z lastnim likovnim izražanjem preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča in vrednote.

Ustvarjali smo v petek , soboto in nedeljo. Približno 20 oseb je prespalo v objektu, ki ima pomožna skupna ležišča in dve sobi, drugi pa v našem kulturnem centru v Podcerkvi.  Že v petek smno pripravili razstavo likovnih del, ki jih bodo sodelujoči prinesli s seboj. Hrano smo skupaj z volonterji in vaščani pripravljali v kuhinji na stari žagi v jurčku in nikomur ni nič manjkalo.

Mednarodne izmenjave umetnikov so zelo pomembne za umetniško rast posameznih ustvarjalcev, kot za navezavo stikov in spoznavanje ter kvalitetno sodelovanje v mednarodnem umetniškem prostoru. Veliko prizadevanj smo usmerili, da bi mladina spoznala moč sodobne likovne umetnosti.

Prireditev je velik organizacijski projekt, ki zahteva veliko energije, da ga lahko profesionalno in kvalitetno izpeljemo. S tem ponudimo avtorjem, da se izkažejo z osebnimi avtorskimi nagovori. Srečanje omogoča, da naši avtorji primerjajo dosežke z drugimi udeleženci, ki prinašajo v naš kulturni prostor svoj kreativni karakter.

Na slikarski delavnici so sodelovali: Veljko Toman, Miro Švigelj, Boštjan Močnik, Jože Potokar, Damjan Rogelj, Silvana Lautar, Jelka Jantol, Marjan Leš, Janez Ovsec, Dušan Štrajhar, Jolanda Keršič, Zoran Keršič, Miran Čeperković, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Frane Šajn, Edit Kopač, Zdenka in Stanko, Benjamin Žnidaršič, Mojca Gulič. Poleg slikarjev pa je bilo še kup mladih umetnikov in spremljevalcev. Vsem se toplo zahvaljujemo za podarjene slike in prijetno družbo.

Foto: Edo Šega, Gal Hribar in Anja Petrič

 

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Deli z ostalimi