Vabilo osnovne tehnike – Zlata paleta 2020

Objavljeno dne

Razstava je bila od 2. – 19.7. 2020 v Galeriji Delavskega doma Trbovlje.

OSNOVNE TEHNIKE IN GRAFIKE
Likovno polje, ki ga še vedno zasedajo klasične osnovne tehnike, se seveda v začetki 21. stoletja spreminjajo, in to ne samo formalno, temveč predvsem formalistično, kar z drugimi besedami pomeni, da če v obzir vzamemo dialektiko razvoja sodobne informacijske družbe, temu nujno sledi tudi ves umetniški izraz na vseh poljih, ker je takšen izraz možen, nujen in mogoč. Klasične temeljne vizualne tehnike, kot so perorisba, grafika, risba s svinčniki, pasteli in tudi akvareli postavljajo pred producente, v resnici izredno težke zahteve, ki niso vezane samo na samo tehnologijo podajanja motivike, temveč predvsem vsebine.

Vse 3 zadane teme letošnjega procesa nudijo neizmerne možnosti in variacije na temo. Kvalitetno, torej v svojih vrhovih formalno in formalistično avtorice in avtorji napredujejo, iščejo nove poti, včasih celo eksperimentirajo in skušajo slediti tokovom sodobnosti tudi na tem področju. Seveda pa velik del prispelih del govori o nekakšni vpetosti v tradicionalistične okvirje, v podajanje na prvi pogled realističnih podob skozi osnovne likovno teoretične principe, kot so odnos črno-belo, toplo-hladno, mehko-trdo… S tem ni seveda nič narobe, pa vendar lahko tudi v ta, na prvi pogled konservativna izhodišča vnašamo nove vsebine in iščemo nove poti. Avtorice in avtorji naj bodo predvsem pozorni na vsebinski del svojih likovnih poizkusov, del, ki je izredno pomemben. Princip mimetičnosti, preslikave in včasih zgolj in samo prerisovanja, seveda lahko pripelje do trenutne satisfakcije in potešitve vizualnega dela našega likovnega procesa, vendar se zelo hitro pokaže kot nezadosten in včasih tudi neprimeren. Vse vsebine so skrite v nas samih, na vseh vas je samo, da jih na svoji psihični opni najdete, jih osmislite in včasih iznajdete način, kako le te prezentirate.

Mag. Zoran Poznič, akademski kipar

KATALOG https://online.fliphtml5.com/fmqt/scid/#p=1

 

Osnovne tehnike 2 razstava

Deli z ostalimi