Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI

Objavljeno dne

 

       

Predmet operacije je razvoj in oblikovanje novega integriranega turističnega tematskega produkta z dodano vrednostjo.

” Nove storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi, interpretaciji Valvasorjevega dela  Slava Vojvodine Kranjske. Janez Vajkard Valvasor je v tem delu zelo natančno opisoval tudi današnjo Notranjsko – občine Cerknica, Bloke, Loško dolino. Naravne danosti, pokrajina, kulturna dediščina, ljudje, njihove šege in navade so ga tako pritegnile, da se je o njih obširno razpisal in jih preučil. Navdušil ga je Bloški izum za zimo, kot je sam poimenoval Bloške smuči, navdušili so ga gradovi, grad Šteberk tudi grad Lož v Loški dolini, še posebej pa ga je presunilo naravno čudo presihajoče Cerkniško jezero. Na podlagi opisa tega fenomena je izdelal je tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta 1687 pa je postal tudi  član takratne imenitne kraljeve družbe v Londonu Royal Society”

Ukrep SLR:

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU

Tematsko področje:

Razvoj osnovnih storitev

Projekt Valvasor je partnerski projekt notranjskih nevladnih organizacij in društev ter občine.

Vodili partner in prijavitelj: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram.

Partner 1: Občina Bloke

Partner 2: Društvo dolomitne lutke

Partner 3: Društvo ljubiteljev Križne jame

Partner 4: Zavod Ars Viva

 

 Cilji:

Razvite dodatne osnovne storitve za  zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

V operaciji bodo partnerji oblikovali nove inovativne tematske storitve z dodano vrednostjo in nov integriran tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in posledično tudi ponudbo območja Las Notranjska.

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o  varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska.

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in  kulturne dediščine

Vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na  ozaveščanju, varovanju dediščine za zanamce.

Povezana in organizirana ponudba z območja  za skupni nastop na trgu

Oblikovanje mreže za dolgoročno sodelovanje na področju trajnostnega turizma.

 

 Aktivnosti:

OBLIKOVANJE NOVEGA INTEGRIRANEGA TEMATSKEGA PRODUKTA Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI

Oblikovanje novih tematskih storitev z dodano vrednostjo  in pilotna izvedba storitev

Oblikovanje novega integriranega tematskega produkta z dodano vrednostjo in plasiranje produkta na trg

Pilotna izvedba novega tematskega produkta Izvedba za ciljne skupine

KREPITEV LOKALNE KULTURNE IDENTITETE – OZAVEŠČANJE/IZOBRAŽEVANJE

Izvedba  brezplačnih tematskih dogodkov  Ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine: varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja, nove storitve z dodano vrednostjo, vključevanje ranljivih skupin v nove storitve – priprava/izvedba, aktivno preživljanje prostega časa v naravi

MREŽENJE PONUDNIKOV V TURIZMU

Povezovanje ponudnikov v turizmu.

 

Rezultati:

Razvitih 5 novih osnovnih storitev z dodano vrednostjo

Vzpostavljena 1 mreža sodelovanja

Izvedenih 16 ozaveščevalnih dogodkov

Izvedenih 6 pilotnih aktivnosti

Izvedena 1 interaktivna tematska razstava

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Projekt z Valvasorjem po Notranjski je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

“Za vsebino je odgovoren Zavod Jezerski hram. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.”

Deli z ostalimi