ZLATA PALETA “ISKANJA”

Objavljeno dne

21768553 1448308921953117 8280681960618813770 oFOTOGRAFIJE – Zanji tematski izbor za Zlato paleto “Iskanja”, ki ga organizira Zveza likovnih društev Slovenije, je bil 21688093 1448308321953177 8887350522841891244 oorganiziran s pomočjo Zavoda ARS VIVA in Občine Loška dolina. Otvoritev razstave je bila na izviru Veliki Obrh, 22.09. 2017 na Žagi, kjer je bilo razstavljenih 31 likovnih del. Dela je izbrala komisija v sestavi: mag. Zoran Poznič, umetnostna zgod. Polona Škodič in mag. umetnosti Karmen Bajec. V kratkem kulturnem programu so nastopili trio Potrica, predsednik ZLDS Branko Železnik je odprl razstavo, župan Občine Loška dolina Janez Komidar pa odprl razstavo.

Predsednik komisije mag. Zoran Poznič je napisal:

Specifičen projekt, ki se imenuje Iskanja, je v celotni strukturi projekta Zlata paleta nekaj posebnega. Od sodelujočih zahteva poglobljeno 21686929 1448308161953193 6033970662290545273 o21640831 1448307778619898 6773597089750752075 orazumevanje ne samo likovnega polja, temveč tudi prostora, pomena, različnih materialov, ter vsekakor tudi dodane vrednosti in to predvsem z ozirom sublimacije vsebinskih pomenov. Torej zelo zahtevna disciplina. 48 prispelih del seveda strokovno žirijo skuša nagovarjati z vsemi zgoraj naštetimi postulati, nekateri manj, nekateri bolj uspešno. Strokovno komisijo predvsem skrbi dejstvo, da veliko sodelujočih ni ravno razumelo, kaj se od njih zahteva, posledično je bilo veliko del izločenih že pri prvi oviri, ki se ji reče skladnost z zahtevanim. Predvsem dela na dvodimenzionalni osnovi, se pravi slikarstvu, razočarajo. Večina prispelih del so formalno čisto običajna likovna dela s področja slikarstva. Spogledujejo se z različnimi smermi v slikarstvu 20. stoletja, in v resnici ne iščejo novih poti. Vpeljava različnih drobnih elementov v slikarsko polje, kot so gumbi, keramične ploščice in podobno so že zdavnaj videna in ne predstavljajo iskanj v vizualnem polju. Dela, ki so ostala. pa so benevolentno uvrščena v tekmovalni del.

Postavitve, namenjene obvladovanju prostora, namenjena odnosom in to ne samo materialnim, temveč tudi duhovnim, predstavljajo tisti presežek, ki ga je strokovna komisija iskala, in na svoje zadovoljstvo v nekaterih delih tudi našla. Nagrajena dela, naslavljajo družbene odnose, problematizirajo naš odnos do okolja skozi grdo, govorijo o lepem, kritizirajo potrošniško družbo ter predvsem spregovorijo o globoki potrebi po notranjem revidiranju vseh nas kot objektov družbene manipulacije. Strokovno komisijo veseli, da avtorice in avtorji razmišljajo, so seznanjeni s sodobnimi tokovi v vizualni kulturi, ter se trudijo slediti vsem tem apostolatom sodobnosti na kritičen način, in pri tem vseeno ohranjajo temeljne osnove likovne kulture s 500 letno tradicijo na začetku 21. stoletja.

 


 

ZLDS 2017 ISKANJA 1ZLDS 2017 ISKANJA 2

Deli z ostalimi